Seminaria konstytucyjne

Collegium Intermarium publikuje pomoce maturalne

Collegium Intermarium publikuje pomoce maturalne

Jakie są kompetencje Trybunału Konstytucyjnego? Czym zajmuje się Prezydent, a czym Rada Ministrów? Jak wygląda hierarchia źródeł prawa w Polsce? Czym jest prawo naturalne? Na te i inne pytania odpowiadają wykładowcy Collegium Intermarium, politycy i urzędnicy państwowi w materiałach do nauki Wiedzy o Społeczeństwie.

Rozpoczynamy cykl Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych

Rozpoczynamy cykl Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych

Collegium Intermarium i Instytut Ordo Iuris rozpoczynają cykl Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych „Fundamenty Państwa”. Uczestnicy comiesięcznych debat będą szukać odpowiedzi na pytanie o funkcje państwa, zadania stojące przed wspólnotą narodową, znaczenie wolności sprawiedliwości oraz prawa stanowionego i naturalnego.