Zaznacz stronę

Centrum Badań nad Rodziną i Demografią

Rozwój krajów nie ogranicza się wyłącznie do kwestii ekonomicznej – awans kulturowy i społeczny, oparty na fundamencie wzrostu demograficznego, są co najmniej równoważnymi składnikami tego procesu. Rozwój demograficzny nie jest jednak możliwy bez przywrócenia znaczenia rodzinie jako podstawowej i najważniejszej instytucji społecznej, tak jak rozumiane to było wiekami przez myślicieli tworzących podstawowe pojęcia naszej cywilizacji, jak Arystoteles czy św. Tomasz z Akwinu. Brak rozwoju demograficznego i rozpad rodziny to ogromny koszt społeczno-gospodarczy. Koszty te ponoszone są państwo w celu przeciwdziałania skutkom tego zjawiska (zwłaszcza w krajach, w których idea państwa opiekuńczego jest silnie rozwinięta ) oraz przejawiają się w kosztach utraconych szans – atrakcyjności ludzkiej, produkcyjności, ale także inwestycyjne czy potencjału konsumpcyjnego. Upadek rodziny, podstawowej komórki społecznej, jest przede wszystkim zagrożeniem dla kulturowej, a na dłuższą metę także dla formalnej spójności i egzystencji każdego kraju jako indywidualnego, niezależnego bytu. W ramach prac Ośrodka Badań nad Rodziną i Demografią przeprowadzimy badania społeczno-demograficzne, a także zaproponujemy rozwiązania systemowe i prawne wspierające rodzinę zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

 

Kierowane obszary badań:

  • Ekonomiczny wpływ małżeństwa i prawidłowe funkcjonowanie rodziny, z uwzględnieniem implikacji dla rynku i finansów państwa – temat ten został już podjęty w pierwszym tomie serii Raporty Collegium Intermarium – raporcie o kosztach rodziny i rozkładu małżeństwa.
  • Kryzys demograficzny w kontekście religijności i sekularyzacji społeczeństw zachodnich.
  • Skuteczność różnych polityk, regulacji i działań państwa w stymulowaniu wzrostu demograficznego.
  • Wpływ struktury rodziny na samopoczucie i zdrowie jednostek.
  • Implikacje różnych modeli wychowania dla dobrostanu jednostek i ich zdolności do radzenia sobie z trudnościami i podejmowania obowiązków dorosłości w kontekście zakładania rodziny, podejmowania pracy i zdolności kierowania państwem.