Zaznacz stronę

Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją

Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją Uczelni Collegium Intermarium (Collegium Intermarium University AI Research Center) zajmuje się wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) i technologii uczenia maszynowego (ML) w badaniu szerokiego spektrum zagadnień związanych z ideą Europy Klasycznej i zjawiskiem posthumanizmu.

Użycie nowoczesnych technologii umożliwia spojrzeć na ideę Europy Klasycznej z wielu nowych perspektyw, pozwala na twórcze przetworzenie dużej ilości danych i przyczynia się do poszerzenia obecnego stanu wiedzy i badań. Uważamy, że dzięki zastosowaniu technologii AI/ML będzie możliwe odkrycie nowych powiązań sieci społecznych, a także pokazanie w innowacyjny sposób za pomocą wizualizacji danych, jak rozwijała się cywilizacja łacińska na przestrzeni wieków.

Centrum zajmuje się również badaniem pojęcia posthumanizmu. Wierzymy, że prawidłowe zrozumienie zjawisk składających się na fenomen posthumanizmu i rozpatrzenie ich z perspektywy filozofii oraz etyki przełoży się na lepszy rozwój ludzkości w przyszłości i odpowie na szereg już widocznych potencjalnych zagrożeń czy dylematów moralnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Obszary badawcze:

 • starożytna Grecja
 • starożytny Rzym
 • średniowiecze
 • renesans
 • oświecenie
 • romantyzm
 • posthumanizm

Technologie:

 • AI/ML
 • Unity/Unreal Engine 5
 • wizualizacje danych
 • cloud
 • analiza predykcyjna danych
Rafał Gabriel Laskowski

Rafał Gabriel Laskowski

Dyrektor Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją

Socjobiolog zajmujący się ewolucją AI i pojęciem Posthumanizmu. Prowadzi startup TediBerry Little Metaverse a także projekt TRoAI