Zaznacz stronę

Centrum Badań nad Technikami Manipulacji Społecznej

Nowe technologie, w szczególności technologie informacyjne, dają ogromne możliwości rozwoju człowieka we wszystkich dziedzinach: od zrewolucjonizowania transportu, przez komunikację, po zdalne operacje chirurgiczne. Wraz z tymi możliwościami rośnie zagrożenie społeczne: masowa inwigilacja, manipulacja, gwałtowna zmiana w stosunkach społecznych i pracy. Co więcej, skala, tempo i sposób działania nowych technologii przyczyniają się do wzmacniania innych naturalnie występujących negatywnych tendencji na poziomie międzynarodowym, takich jak wpływ wrogich ośrodków na politykę wewnętrzną państw. Stwarza to potencjał do szybkiej destabilizacji. Zmiany w sposobie pracy ludzi i nowe możliwości zdalnego funkcjonowania to nie tylko szanse, ale także zagrożenia związane z szybką zmianą funkcjonowania ludzi, społeczeństw i ich miejsc zamieszkania. Istnieje również przepływ władzy, oparty na przepływie kontroli nad informacją, od demokratycznych rządów do niewybieralnych, a często nawet nieznanych zarządów centrów technologicznych. Centrum będzie prowadzić szeroko zakrojone badania dotyczące ww. zagadnień, a także prowadzić kampanie uświadamiające społeczeństwo i wydawać publikacje zwiększające świadomość.

Kierowane obszary badań:

  • Rola Big-Tech w cenzurze i różnicowaniu dostępu do informacji – mechanizmy obrotu informacją, kontekst prawny, implikacje etyczne i społeczne.
  • Sposoby oddziaływania na postawy społeczne – środki masowego przekazu i technologie informacyjne jako broń lub instrument spraw wewnętrznych i zagranicznych.
  • Wpływ mediów i technologii na zdrowie psychiczne i fizyczne jednostek, na ich zdolność do rozpoznawania i wypełniania swoich obowiązków oraz na zdolność do życia w społeczeństwie i przyczyniania się do jego dobrobytu.