Zaznacz stronę

Centrum Badań nad Wolną i Suwerenną Gospodarką

W całym świecie zachodnim możemy obecnie zaobserwować proces centralizacji gospodarki. Wynika to nie tylko z decyzji politycznych i działalności lobbingowej globalnych korporacji, ale także z organicznych tendencji obecnych w systemie. W efekcie funkcjonowanie na rynku staje się coraz trudniejsze dla oddolnych, lokalnych przedsiębiorców, stanowiących trzon gospodarki i życia społecznego. Przewaga kapitału finansowego nad przemysłowym prowadzi do sytuacji, w której nawet wielcy gracze powoli, ale systematycznie pozbawiani są wpływów i często przyzwoicie zdobytej pozycji. W konsekwencji następuje pauperyzacja wszystkich grup społecznych, a co za tym idzie gorszy dostęp do dóbr i usług, co w efekcie prowadzi do pogorszenia jakości życia. Społeczeństwa zachodnie nie są więc, wbrew często powtarzanej narracji lewicowej, bardziej rozwarstwione (co byłoby zjawiskiem pozytywnym, bo samo istnienie drabiny społecznej umożliwia wspinanie się po niej), ale coraz bardziej spolaryzowane. „Amerykański sen” przestaje być możliwy do zrealizowania. Wśród naszych ekspertów można znaleźć naukowców i przedsiębiorców z krajów, które silnie odczuły konsekwencje życia w silnie scentralizowanej gospodarce, pozostającej pod wpływem byłego Związku Radzieckiego. To doświadczenie pozwala im z łatwością przewidywać dalsze zagrożenia i przeciwdziałać im, dbać o wolność w krajach, takich jak Stany Zjednoczone, które do tej pory były jej największymi orędownikami.

Kierowane obszary badań:

  • Integracja międzynarodowa i jej implikacje dla jednolitego rynku i gospodarek krajowych – ten temat został już poruszony w raporcie na temat federalizacji Unii Europejskiej, który jest drugim raportem z serii Raporty Collegium Intermarium.
  • Inflacja prawa i jej konsekwencje dla swobody działalności gospodarczej, funkcjonowania rynku i zdolność gospodarki narodowej do umiejętnego wykorzystania trendów i odniesienia sukcesu w handlu międzynarodowym.
  • Wpływ rosnącego fiskalizmu na aktywność gospodarczą, motywację do pracy, stabilność polityczną i postawy społeczne.
  • Rozwiązania prawne i rola prawa w stymulowaniu działalności gospodarczej, rozwoju gospodarczym i postępie technologicznym.
  • Rosnący wpływ międzynarodowych korporacji i organów finansowych na gospodarkę, państwa i rządy jako „nowych gubernatorów” – istniejące mechanizmy i proponowane rozwiązania.