Zaznacz stronę

O konferencji

Konferencja popularno naukowa Collegium Intermarium

Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu

Pod Patronatem Honorowym

Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Profesora Przemysława Czarnka

Ministra Edukacji i Nauki

Warszawa, 23 kwietnia 2022 roku

 

Od 2019 roku w kalendarzu polskich świąt państwowych znajduje się także Święto Chrztu Polski. Zostało ono ustanowione ustawą sejmową w 2019 r. na pamiątkę uczczenia symbolicznej daty chrztu władcy Polan Mieszka I.

Chrzest księcia Mieszka I zapoczątkował nie tylko proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Był to potężny impuls rozwojowy, który umacniał władzę księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego, dawał podstawy suwerenności i bezpieczeństwa.

Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg państw Europy Zachodniej. Rozpoczęło proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy zachodniej cywilizacji. Począwszy od chrztu Mieszka I polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej.

Uczczenie tego święta, wprowadzanie wagi wydarzenia w krwiobieg społeczny jest ważne zwłaszcza dziś, gdy tak wiele ośrodków pracuje, by podważyć sens chrześcijańskiej tożsamości Europy.

Społeczność Collegium Intermarium pragnie włączyć się w proces przypominania o wadze tego wydarzenia, jakie miało miejsce w 966 roku. Wyrazem tej woli jest przygotowana przez Uczelnię konferencja popularno-naukowa, pt. „Polska przyszłości – wierna kulturowemu dziedzictwu” poprzez którą chcemy ukazać wagę chrześcijańskiego dziedzictwa, jego walory dla kształtowania się polskiej państwowości i rozwoju cywilizacyjnego. Chcemy też ukazać jego nieprzemijającą nowość i znaczenie dla poszanowania godności każdej osoby w każdym czasie. Nasza Uczelnia ma szczególny tytuł do organizowania tego typu konferencji Budujemy bowiem naszą tożsamość, nasz etos i misję, nawiązując do idei średniowiecznego uniwersytetu – instytucji, która przez dążenie do prawdy we wszystkich dziedzinach badań naukowych – służyła kształtowaniu się społeczeństwa cywilizacji łacińskiej.

Konferencja zaplanowana jest na 23 kwietnia br. i odbędzie się w siedzibie Collegium Intermarium przy ul. Bagatela 12 w Warszawie. Zapraszamy na nią serdecznie. Zapraszamy też do wsparcia naszej uczelni, a zwłąszcza organizacji tej ważnej Konferencji. Wspierając finansowo to przedsięwzięcie nawiązują Państwo do najlepszych wzorców tych naszych przodków, którzy potrafili z osobistego majątku wspierać działania budujące dobro wspólne. Na pewno wielu z Państwa zechce znaleźć się w gronie mecenasów polskiej kultury i nauki. Jest to ważne, zważywszy, że jest ona dziś spychana z głównego nurtu, często poddawana drwinie i wyszydzana. Dzięki Państwa ofiarności ten trend może ulec odwróceniu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ale koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi ok 300 zł (wynagrodzenie prelegentów, poczęstunek (w tym obiad dla wszystkich uczestników, inne opłaty). Dlatego zachęcamy do zostania Mecenasem konferencji. Donację na jej organizację można dodać tutaj

Prelegenci

dr adw. Bartosz Lewandowski

dr adw. Bartosz Lewandowski

Rektor CI 

dr hab. Przemysław Czarnek

dr hab. Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Marek Jurek

Marek Jurek

dr Patryk Jaki

dr Patryk Jaki

Poseł do Parlamentu Europejskiego

prof. dr hab. Jacek Bartyzel

prof. dr hab. Jacek Bartyzel

adw. Jerzy Kwaśniewski

adw. Jerzy Kwaśniewski

Ordo Iuris

prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

Program

23 kwietnia 2022 r. | godz. 9:00 – 16:00

9.00

Msza św śpiewana, Kościół pw. Krzyża św., Krakowskie Przedmieście  (Dolny Kościół)

11.00 – 11.15

dr adw. Bartosz Lewandowski, rektor CI – słowo wstępne

Słowo od Abpa Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego KEP

11.15 – 11.45

dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki – „Edukacja jako obszar budowania chrześcijańskiej tożsamości”

11.45 – 12.15

Marek Jurek (CI) – Chrzest Polski – „Tożsamość i tradycja narodu”

12.15 – 12.45

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel (UMK, CI)- „Aktorzy Chrystusa” „Sens ideowy i wymiar religijny koronacji królewskich Bolesława I Chrobrego i Mieszka II Lamberta w świetle teologii politycznej monarszego chrystocentryzmu wczesnego średniowiecza (IX-XI wiek)”.

12.45 – 13.30

Przerwa obiadowa

13.30 – 14.00

dr Patryk Jaki  – Poseł do Parlamentu Europejskiego – „Instytucje UE wobec chrześcijańskiej tożsamości Polski”

14.00 – 14.30

Jerzy Kwaśniewski (Ordo Iuris) – „Chrześcijańskie dziedzictwo jako fundament ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej”

14.30

prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, CI) – „Uniwersalizm i ekskluzywizm kultury chrześcijańskiej”

Rejestracja

Rejestracja zakończona. Aby obejrzeć konferencję, kliknij tutaj.

Organizator

Collegium Intermarium

Współorganizator

Collegium Intermarium

Patronat honorowy

logo Konferencji Episkopatu Polski

Partner strategiczny

PZW Inwestycje Sp. z o.o.

Sponsor strategiczny Fundacji Edukacja do wartości – założyciela Collegium Intermarium

Partner

Collegium Intermarium

Patronat medialny

//