Rektorzy Collegium Intermarium i Akademii Zamojskiej podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy programowej. – Deklarujemy współpracę opartą na trwałym fundamencie Prawdy, Sprawiedliwości, Dobra i Piękna, uwzględniając  dziedzictwo chrześcijańskiej Europy, zakorzenienie w greckiej filozofii i rzymskim prawie – czytamy w porozumieniu.

Przedstawiciele obydwu Uczelni wyrazili wspólne pragnienie „ by owocna współpraca stała się zaczynem odnowy życia akademickiego w duchu wolności i umiłowania mądrości; zmierzając do stawienia czoła współczesnym wyzwaniom poprzez afirmację wolności badań naukowych w połączeniu z budową szerokiej wspólnoty akademickiej, łączącej ośrodki akademickie w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Intermarium.”

Współpraca pomiędzy uczelniami ma skupiać się na wspólnej organizacji wydarzeń, wymianie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie kształcenia, promocji wyników wspólnie prowadzonych badań, czy udzielania sobie wsparcia infrastrukturalnego. Nieoficjalnie mówi się także o planach budowy klastra, w którym miałyby się znaleźć także inne uczelnie z regionu tzw. Międzymorza. – Uczelnia poszerza współpracę akademicką. W zeszłym tygodniu [mieliśmy] udane spotkanie ze środowiskami naukowymi z Czech, Słowacji, Austrii, Serbii i Słowenii w Pradze – komentuje na Twitterze rektor Collegium Intermarium, adw. dr Bartosz Lewandowski.

Collegium Intermarium zostało założone w 2021 roku z inicjatywy prawników z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Uczelnia ma za zadanie wzmacniać współpracę w rejonie tzw. Międzymorza, a także przywracać klasyczne wartości w nauczaniu. W 2022 roku uczelnia prowadzi rekrutację na stacjonarne studia prawnicze, a także na szereg studiów podyplomowych, między innymi zarządzanie w organizacjach pozarządowych, Europę klasyczną, oraz narzędzia zwalczania cyberprzestępczości.

Akademia Zamojska została założona w 1594 roku przez Jana Zamoyskiego jako pierwsza polska uczelnia prywatna. Uczelnia została odtworzona we wrześniu 2021 roku na bazie Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica.

//