Zaznacz stronę

Uczelnia Collegium Intermarium wspólnie z Instytutem Ordo Iuris powołały międzynarodową misję obserwacyjną, weryfikującą przebieg procesu wyborczego, w związku z wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Tegoroczne wybory będą połączone z referendum dotyczącym m.in. promowania tzw. korekcji płci u dzieci czy edukacji seksualnej prowadzonej przez organizacje LGBT.

W misji obserwacyjnej wezmą udział przedstawiciele ośrodków akademickich, prawnicy, dziennikarze i reprezentanci organizacji społecznych z czterech krajów Europy. Eksperci zbadają kwestie takie jak funkcjonowanie systemu wyborczego, finansowanie kampanii, wolność i dostępu do mediów, przebieg referendum oraz zaangażowanie węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego w proces wyborczy i referendalny.

Misja obejmie wybory i referendum

Celem misji będzie weryfikacja, czy proces wyborczy przebiegł w sposób uczciwy, demokratyczny i wolny od wszelkich nieuczciwych ingerencji i bezpodstawnych oskarżeń. Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium zaprosiły do udziału w misji przedstawicieli środowisk akademickich, dziennikarzy, prawników i reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego z czterech krajów Europy, aby swoim autorytetem zagwarantowali niezależną i obiektywną ocenę węgierskich wyborów. Misja obserwatorów odbywać się będzie równolegle m.in. do misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Równoległa praca międzynarodowych misji obserwacyjnych przyczyni się w ocenie organizatorów do bardziej pogłębionej i wyważonej oceny procesu wyborczego i referendalnego.

Tegoroczne wybory na Węgrzech mają charakter szczególny, ponieważ poza wyłonieniem członków parlamentu, jednocześnie obywatele Węgier w drodze ogólnokrajowego referendum będą mieli okazję wypowiedzieć się m.in. na temat promowania tzw. korekcji płci u dzieci i prowadzenia edukacji seksualnej w szkołach przez ruch LGBT bez zgody rodziców. Połączenie wyborów z referendum może mieć, w ocenie ekspertów, znaczenie dla frekwencji wyborczej, rodzi jednak szereg pytań odnośnie relacji pomiędzy kampanią wyborczą a kampanią referendalną. Dotyczą one zarówno regulacji ustawowych, jak i administracji wyborczej i finansowania kampanii. Z tego powodu, wśród ekspertów międzynarodowego zespołu znaleźli się także ekonomiści oraz medioznawcy.

Obserwacje gwarantem rzetelnej oceny wyborów

Niezwłocznie po wyborach, międzynarodowa misja obserwacyjna poda do publicznej wiadomości kompleksowy raport, który swoim zakresem obejmie takie kwestie jak ocena systemu wyborczego, sposobu finansowania kampanii, wolności i dostępu do mediów, przebiegu referendum i zaangażowania węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego w proces wyborczy i referendalny.

„Nikt poza obywatelami Węgier nie może podjąć decyzji o przyszłości ich kraju. Rolą misji obserwacyjnej jest wskazywanie zagrożeń dla suwerennej realizacji tej zasady. Kluczowymi kryteriami dla naszej pracy jest transparentność, uczciwość, otwartość i demokratyczny charakter procesu wyborczego. Przywołując adekwatne standardy określone w doktrynie prawa oraz uznanej, międzynarodowej praktyce, chcemy by międzynarodowa misja obserwatorów była gwarantem rzetelnej oceny węgierskich wyborów parlamentarnych oraz referendum” – podsumowuje przewodniczący misji obserwatorów, mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris oraz Przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium.

Misja obserwatorów rozpoczyna się 24 marca i trwać będzie do 5 kwietnia.

//