W dniach 6-7 czerwca 2022 r. przedstawiciele Uczelni Collegium Intermarium, dr Filip Ludwin, prof. CI – Prorektor ds. kształcenia i Dziekan Wydziału Prawa, oraz Arkadiusz Robaczewski – Koordynator ds. konferencji i wydawnictw, wzięli udział w II edycji Samorządowego Kongresu Trójmorza organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Konferencja odbyła się w Lublinie i zgromadziła przedstawicieli z 25 państw, ponad 870 osób uczestniczących stacjonarnie oraz 150 online, a samo wydarzenie zostało zainaugurowane przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Kongres w Lublinie jest ważnym wydarzeniem międzynarodowym wpisującym się w szereg działań podejmowanych w ramach polityczno-gospodarczej inicjatywy Trójmorza polegającej na pogłębianiu współpracy i wsparciu rozwoju gospodarczego 12 państw Unii Europejskiej położonych między morzami: Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim.

Przedstawiciele Collegium Intermarium wystąpili w panelu Współpraca uniwersytetów Trójmorza – dr Filip Ludwin jako jeden z dyskutantów, a Arkadiusz Robaczewski jako moderator panelu. Pozostałymi uczestnikami panelu byli: Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. transformacji cyfrowej, prof. dr hab. Wojciech Załuska – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr hab. prof. KUL Beata Piskorska – Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju KUL, i dr hab. prof. PPKE Maciej Szymanowski – Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka. Paneliści szukali przede wszystkim odpowiedzi na pytanie o możliwe formy współpracy naukowej i badawczej w regionie, oraz o możliwości jej pogłębienia. Wagę tego rodzaju kooperacji już na samym początku dyskusji z naciskiem podkreślił Arkadiusz Robaczewski, wskazując, że integracja na płaszczyźnie nauki i kultury jest niezbędnym uzupełnieniem integracji gospodarczej.

Dr Filip Ludwin zauważył, że współpraca naukowa w regionie powinna obejmować nie tylko uczelnie wyższe, ale również wszelkie inne instytucje prowadzące badania naukowe, oraz że nauce potrzebna jest większa otwartość na podmioty biznesowe i przedsięwzięcia gospodarcze. Minister Justyna Orłowska podkreśliła znaczenie edukacji ekonomicznej we współczesnym świecie, co szczególnie nas cieszy, gdyż Collegium Intermarium od początku swojego istnienia akcentuje konieczność wykształcenia w tym wymiarze, czego dowodem unikatowe włączenie w program studiów prawniczych bloku przedmiotów ekonomicznych.

Udział w Samorządowym Kongresie Trójmorza był dla nas ważnym oraz cennym doświadczeniem, jak i docenieniem roli Collegium Intermarium – uczelni, której jednym z głównych celów i elementów misji jest rozwijanie współpracy w makroregionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Więcej informacji o Samorządowym Kongresie Trójmorza można znaleźć w Internecie pod adresem: https://congress.lubelskie.pl/

dr Filip Ludwin
Fot: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

//