Zaznacz stronę

 

  • Idea Międzymorza i prawa człowieka znalazły się wśród głównych tematów poruszanych na międzynarodowej konferencji Konzervatívny summit w Bratysławie organizowanej m. in. przez Collegium Intermarium.
  • W wydarzeniu wzięli udział m. in. ministrowie ze Słowacji i Węgier oraz były premier Słowacji.
  • Rektor Collegium Intermarium dr r. pr. Tymoteusz Zych wygłosił przemówienie powitalne i wziął udział w dyskusji dotyczącej tożsamości Europy Środkowej.
  • Karolina Pawłowska z Collegium Intermarium poprowadziła panel na temat praw człowieka.
  • Przedstawiciele Collegium Intermarium: Ewa Rowińska i Jacek W. Bartyzel zaprezentowali misję uczelni na konferencji organizowanej przez The European Conservative w Budapeszcie.

 

Przemówieniem rektora Collegium Intermarium dra r. pr. Tymoteusza Zycha rozpoczęła się międzynarodowa konferencja Konzervatívny summit, gromadząca w Bratysławie przedstawicieli nauki, polityki, kultury, mediów i Kościoła ze Słowacji, Polski, Węgier, Słowenii i innych krajów europejskich. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Collegium Intermarium i słowackie organizacje: Stowarzyszenie Władysława Hanusa oraz Instytut Rodzina. Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń i zawiązanie współpracy w obronie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy i wartości fundamentalnych dla cywilizacji zachodniej. W “konserwatywnym szczycie” wziął udział m. in. węgierski Minister Spraw Zagranicznych i Handlu Péter Szijjártó. “Kraje Europy środkowej łączą wspólne wartości i interesy. Nie będziemy w stanie ich skutecznie bronić, jeżeli nie stworzymy realnych sieci współpracy. To misja Collegium Intermarium – dlatego organizujemy dzisiaj międzynarodową konferencję w Bratysławie” – mówił dr Tymoteusz Zych, który poza otwarciem wydarzenia, wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat tożsamości Europy Środkowej wraz z byłym premierem Słowacji Jánem Čarnogurskym, przedstawicielem mołdawskiego parlamentu Valeriu Ghilețchim, oraz szefem Szkoły Nauk Społecznych i Historii prowadzonej przez Mathias Corvinus Collegium Sándorem Gallaiem. Dr Zych w swoim wystąpieniu powiedział, iż jesteśmy dziś poddawani zachodniemu eksperymentowi społecznemu, którego celem jest przemodelowanie społeczeństwa i rodziny oraz wymazanie dziedzictwa i kultury chrześcijańskiej. Mieszkańcy Europy Środkowej mają powody do sceptycznej postawy wobec tego zjawiska, ponieważ doświadczyli już podobnego eksperymentu o tych samych korzeniach pod postacią koszmaru komunizmu, który także miał na celu stworzenie nowego człowieka. Biorąc pod uwagę te wspólne doświadczenia i płynącą z nich mądrość, z której mogłaby skorzystać dziś cała Europa, dr Zych zwrócił uwagę na potrzebę nawiązywania relacji pomiędzy liderami społecznymi poszczególnych krajów Międzymorza, a także stworzenia zaplecza medialnego, dzięki któremu bylibyśmy lepiej poinformowani o tym, co dzieje się w naszych państwach. Do niedawna brakowało także przestrzeni współpracy akademickiej. Dziś jest nią nowo otwarta uczelnia Collegium Intermarium, której celem jest nie tylko wzmacnianie tożsamości Międzymorza, ale również budowanie mostów pomiędzy zamieszkującymi je narodami i tworzenie sieci współpracy między organizacjami wspierającymi tradycyjne wartości. Rektor Collegium Intermarium nie był jedynym przedstawicielem uczelni na konserwatywnym szczycie w Bratysławie. Panel dyskusyjny na temat praw człowieka poprowadziła Karolina Pawłowska, prorektor ds. międzynarodowych, która prowadzi badania naukowe nad instrumentalizacją pojęcia praw człowieka. Karolina Pawłowska jest także koordynatorką anglojęzycznego programu studiów LL.M. in Human Rights and International Dispute Resolution, kształcącego osoby zaangażowane w obronę praw człowieka na forum międzynarodowym. Kierunek już teraz cieszy się zainteresowaniem kandydatów zarówno z Polski, jak i zagranicy.

W tym samym czasie w Budapeszcie odbyła się konferencja zorganizowana przez The European Conservative, podczas której przedstawiciele Collegium Intermarium Jacek W. Bartyzel i Ewa Rowińska zaprezentowali odpowiedzi uczelni na wyzwania, które stawia współczesny kryzys życia akademickiego. Przejawy tego kryzysu widać z jednej strony w drastycznym spadku poziomu i prestiżu studiów, z drugiej, w panującej na uczelniach cenzurze ideologicznej, a także nihilizmie i wyzuciu z podstawowych celów, które zawsze przyświecały akademii: poszukiwania prawdy, dążenia do dobra i tworzenia tego, co piękne. Collegium Intermarium to propozycja powrotu do tych fundamentalnych wartości, które tworzą ramy niezależnej debaty akademickiej. Nasi reprezentanci podkreślali, że Collegium Intermarium powstało jako przestrzeń współpracy dla naukowców i ekspertów ze wszystkich krajów Międzymorza. Kształcenie na uczelni także ma z założenia międzynarodowy charakter, zwłaszcza w przypadku studiów LL.M. in Human Rights and International Dispute Resolution, który przygotowują słuchaczy do obrony praw człowieka na arenie międzynarodowej. Zapisy na ten kierunek trwają do 30 września.

 

//