Zaznacz stronę

Już 14 XII 2022 r. o godzinie 10:00 ruszamy z konferencją „Cyberzagrożenia: Phishing, Man-in-the-Middle. Metody zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości”.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i polega na opracowaniu założeń metodycznych do budowania uniwersyteckich programów edukacyjnych z zakresu cyberzagrożeń w celu zwiększenia świadomości na ten temat wśród różnych grup zawodowych i społecznych. Projekt mieści się w szerszym spektrum rozwoju współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz administracją publiczną poprzez badanie ich potrzeb i opracowywanie programów edukacyjnych zgodnych z oczekiwaniami odbiorców. W warstwie merytorycznej projekt obejmuje zarówno metody poprawy cyberbezpieczeństwa, jak i narzędzia zwalczania cyberprzestępczości.

Na wydarzenie można zapisać się na stronie: https://cyberzagrozenia.org/
//