Została poszerzona pula miejsc na studiach podyplomowych na kierunku Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności. Liczba miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 7 października.

Serdecznie zapraszamy!

Tutaj więcej informacji.

Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności

//