Zaznacz stronę

Dołącz do zespołu

Zapraszamy

do współpracy

Zapraszamy do współpracy osoby, którym bliskie są założenia i misja Collegium Intermarium

[email protected]

Jeżeli chciałby Pan/Pani wziąć udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Uczelnię Collegium Intermarium prosimy o załączenie do swoich dokumentów aplikacyjnych następującego oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię Collegium Intermarium, adres do korespondencji: ul. Zielna 39, VIII piętro, 00-108 Warszawa (dalej: Uczelnia), moich danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Uczelnię przez okres kolejnych 5 lat począwszy od dnia, w którym ww. dane osobowe podałem. 

Oferty

Pracy

Specjalista ds. studenckich – Pracownik Biura Obsługi Studentów w Collegium Intermarium
Administrator sieci – Specjalista ds. wsparcia IT