Collegium Intermarium

dr Grégor Puppinck odwiedzi Collegium Intermarium

W najbliższych dniach, na zaproszenie Collegium Intermarium i Instytutu Ordo Iuris, Warszawę odwiedzi dr Grégor Puppinck, prawnik z Francji.

Naukowiec jest członkiem Panelu Ekspertów ds. Wolności Religii lub Przekonań Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz regularnie reprezentuje Stolicę Apostolską w komisjach Rady Europy.

Dr Puppinck w czwartek 23 lutego wygłosi otwarty wykład pt. „Przejęcie systemu ochrony praw człowieka przez wielkie prywatne ośrodki”. Prawnik spotka się także ze studentami Collegium Intermarium i poprowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Dr Puppinck w 2016 roku został mianowany członkiem Panelu Ekspertów ds. Wolności Religii lub Przekonań Biura Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którego rolą jest wspieranie państw OBWE w realizacji ich zobowiązań w zakresie prawa do wolności religii lub przekonań. Od 2000 r. regularnie pełni funkcję eksperta reprezentującego Stolicę Apostolską w komisjach Rady Europy, obecnie w Komitecie Ekspertów ds. Systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (DH-SYSC), w ramach Komitetu Sterującego ds. Praw Człowieka (CDDH). W latach 2003-2012 Dr Grégor Puppinck wykładał prawa człowieka oraz prawo międzynarodowe i konstytucyjne na wydziałach prawa uniwersytetów w Miluzie i Strasburgu. Jest autorem kilku książek i licznych artykułów prawnych opublikowanych w kilku językach.

Prawnik otrzymał kilka odznaczeń międzynarodowych. Został uhonorowany Orderem Zasługi Republiki Włoskiej za udział w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, w której Trybunał w Strasburgu potwierdził możliwość eksponowania krzyży w szkołach. Stolica Apostolska mianowała go natomiast Komandorem Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego.

Dr Puppinck wygłosi wykład otwarty pt. „Przejęcie systemu ochrony praw człowieka przez wielkie prywatne ośrodki”. Wydarzenie odbędzie się 23 lutego w siedzibie Collegium Intermarium w Warszawie (ul. Bagatela 12, III piętro). Początek o godz. 18. Naukowiec spotka się również ze studentami Collegium Intermarium i poprowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku LL.M in Human Rights.

Jest to drugi profesor wizytujący, który odwiedzi Collegium Intermarium. W ubiegłym roku gościem uczelni była prof. Jane Adolphe – prawnik z Kanady, wykładowca uczelni amerykańskich.