Zaznacz stronę

Mamy już dwa lata! Dokładnie 29 kwietnia 2021 roku Collegium Intermarium zostało wpisane do ewidencji uczelni niepublicznych!

W tym czasie:
✔️Na naszej uczelni studiują kierunek prawo już dwa roczniki

✔️Uruchomiliśmy cztery kierunki studiów podyplomowych, w tym międzynarodowe studia L.LM

✔️Realizujemy już 4 edycję studiów podyplomowych dla nauczycieli na kierunku Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności

✔️ Uruchomiliśmy kurs Europa Klasyczna

✔️Zorganizowaliśmy 7 konferencji naukowych

✔️Uruchomiliśmy filie w Poznaniu i w Lublinie

✔️Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z ISSEP: Institut des Sciences Sociales Economiques et… i nawiązaliśmy nieformalną współpracę z uczelniami z Hiszpanii, Węgier i Ukrainy

✔️Podpisaliśmy porozumienie z Akademią Zamojską, Instytutem Myśli Schumana oraz Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną im. Sługi Bożego Roberta Schumana

✔️Pod afiliacją Collegium Intermarium pojawiają się pierwsze artykuły w renomowanych czasopismach naukowych

✔️Opublikowaliśmy publikację pokonferencyjną: Przyszłość Polski. Wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu

✔️Opublikowaliśmy pierwsze raporty centrów badawczych

✔️Otworzyliśmy dużą aulę wykładową przy ulicy Bagatela 12

✔️Współutworzyliśmy Centrum Badania Zbrodni Wojennych na Ukrainie

✔️Współorganizujemy cykl Debat Konstytucyjnych

✔️Uczestniczyliśmy w obserwacji wyborów na Węgrzech

✔️Opracowaliśmy specjalne materiały powtórkowe dla maturzystów z WOS

✔️Gościliśmy 4 zagranicznych gości z USA, Grecji, a także Serbii w ramach programu Visiting Profesors

✔️ W ramach programu Studiuj w Polsce! władze naszej uczelni promowali nasz kraj w USA

✔️Zorganizowaliśmy Zimową Szkołę Intermarium dla młodzieży z regionu Intermarium

✔️Rozpoczęliśmy Festiwal Nauki Klasycznej

✔️Nasi studenci uczestniczą w zajęciach dodatkowych ze strzelectwa, łaciny i savoir vivre

Dziękujemy za waszą pomoc i wsparcie – bez was nie byłoby to możliwe!

Jednocześnie zapraszamy do wspierania misji Collegium Intermarium – dzięki wsparciu naszych darczyńców jesteśmy w stanie umożliwiać bezpłatną naukę najzdolniejszym studentom. Wsparcia można udzielić poprzez naszą stronę internetową!

//