Dzień Otwarty – Zarządzanie organizacjami pozarządowymi i Rodzina w Samorządzie

7 lipca 2021 | 11:30-13:40

Porozmawiajmy o Intermarium!

Poznaj naszą kadrę i ofertę studiów podyplomowych!

Jedyne takie spotkanie

Dzień otwarty kierunków Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi oraz Rodzina w Samorządzie  na Collegium Intermarium daje niepowtarzalną możliwość nie tylko uzyskania niezbędnych informacji na temat studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022, ale również możliwość rozmów z władzami uczelni i wykładowcami indywidualnie lub w małych grupach. Łącznie odbędą się dwie półgodzinne sesje, a podczas każdej z nich będzie można wybrać sobie osobę do rozmowy.

Czego się dowiesz? Na spotkaniu wyjaśnimy najważniejsze kwestie związane z:

  1. Rekrutacją
  2. Programem studiów podyplomowych
  3. Organizacją zajęć
  4. Stypendiami

Dzień Otwarty rozpocznie się za

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Meeting does not exist: 94852734135.

Program

11:30-11:45 Otwarcie spotkania
11:45-12:15 Przedstawienie kierunku Zarządzanie w Organizacjach Pozarządowych
12:15-12:40 Przedstawienie kierunku Rodzina w Samorządzie
12:40-13:00 Rozmowy z kadrą naukową i pracownikami uczelni – I sesja
13:00-13:20 Rozmowy z kadrą naukową i pracownikami uczelni – II sesja
13:20-13:40 Podsumowanie Dnia Otwartego – informacje o rejestracji na studia

Udział wezmą

Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

Kieruje Katedrą Filozofii Boga na Wydziale Filozofii KUL Jana Pawła II oraz Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym przy PMK w Paryżu. Jest dyrektorem Instytutu Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli. Specjalizuje się w filozofii klasycznej (metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia Boga i religii oraz filozofia społeczeństwa i polityki) i jest autorem wielu książek i artykułów naukowych. Przebywał na licznych stypendiach (studiował) oraz wykładał w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Ewelina Nycz, M.B.A.

Ewelina Nycz, M.B.A.

Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie oraz Apsley Business School – London, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Zarządzania Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie oraz studiów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Główne zainteresowania naukowe: komunikacja społeczna, marketing produktu, zarządzanie marką oraz przedsiębiorczość. Zajmuje się badaniami w zakresie m.in. komunikacji i wizerunku produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz instytucji otoczenia biznesu. Zawodowo związana z Politechniką Rzeszowską. Pełni dodatkowe funkcje m.in. jako Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Członek Rady Zarządzającej Biocert Małopolska Sp. z o.o. Aktywnie działa na rzecz organizacji pozarządowych, specjalizujących się w zakresie produktu regionalnego, ekologicznego i turystycznego. 

Karol Handzel

Karol Handzel

Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji

Magister prawa na Uniwersytecie Gdańskim, absolwent Belwederskiej Szkoły Letniej organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP. W latach 2013-2015 wiceprezes, a w latach 2019-2021 prezes Stowarzyszenia KoLiber. Od 2019 roku czynnie zaangażowany w Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, gdzie pełni funkcję Sekretarza Zarządu. Współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi, między innymi Ośrodkiem Analiz Cegielskiego, czy Fundacją Edukacja do Wartości. W 2020 roku uczestniczył w Visegrad Civil Society w Hadze.
//