CLASSICAL EUROPE: POLITICS – CULTURE – ART OF DEBATE

Course Description

Name of studies CLASSICAL EUROPE: POLITICS – CULTURE – ART OF DEBATE
Type of study part-time
Duration 2 semesters
Location Warsaw
Languag Polish
Coordinators Arkadiusz Robaczewski

Characteristics and purpose of postgraduate studies

 

The aim of the studies Classical Europe: Politics – Culture – Art of Debate is to provide students with the conditions for learning about, reflecting upon, and embracing the European tradition. The word “classical” describes the attitude of the authors and lecturers, towards their research interests and spiritual attitude, in which they aspire to remain in continuity with the most excellent European tradition. This tradition requires special protection and care especially today. It encompasses not only European political and philosophical thought, culture and art, and its basic institutions (especially the university and academic debate), but also a tradition which presupposes and expresses a certain community (communitas) and the common good, and serves to build them.

Classical Europe: Politics – Culture – Art of Debate aims to restore the traditional role of the university as a place for building the intellectual and spiritual culture of students. It strives to forge theses and arguments in an atmosphere free of intimidation, with respect for the opponent and a sense of responsibility for the common good. Recognizing the importance of a traditionally understood debate, our studies pay considerable attention to building up the participants’ rhetorical culture. By this we mean perfecting the art of speaking, but most of all, taking care of the quality and strengthening of the arguments put forward. We pursue this goal by building up a body of knowledge about culture and ideas, a body of knowledge that makes it possible to construct and select arguments concerning politics and culture as well as complex social processes. Hence, the studies are erudite in the best sense of the word. They serve the purpose of deepening the knowledge of European humanities and social thought treated as a peculiar reservoir of contents, arguments, and solutions which have nowadays been largely forgotten.

The postgraduate studies Classical Europe: Politics – Culture – Art of Debate are meant to take up the classical understanding of the academy as a place of free, structured, academic debate, built on mutual respect between the parties. For such a debate to be possible, it is necessary for the opponents to be equipped with profound knowledge of the positions and arguments. Therefore, mental monoculture, triviality of argumentation,n and elimination of dispute are contrary to the assumed goals.

The basic aim of the studies is therefore to put the spotlight on selected contemporary problems in the light of the achievements of past generations. The experimental character of the studies consists in an attempt to implement a program in accordance with the classical university updated in the “idea of the university” formulated by John Newman.

Course Coordinators:
dr Justyna Melonowska
Tomasz Rowiński

Program

Układ zajęć

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

(osoba prowadząca zajęcia)

S[1] T / P[2] Liczba godzin ECTS
WYK[3] ĆW[4]
1

Klasyczna a nowożytna filozofia polityczna

(prof. dr hab. Jacek Bartyzel)

I T 16 3
2

Wybrane dzieła klasycznej myśli polityczno-społecznej

(dr Filip Ludwin)

I T 6 6 2
3

Idea uniwersytetu

(prof. dr hab. Artur Andrzejuk)

 

I T 4 1
4

Filozofia klasyczna jako podstawa kultury Zachodu

(prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz)

I T/P 8 8 3
5

Artysta, władca i państwo w średniowiecznej Europie

(dr hab. Jacek Kowalski, prof. UAM)

I T 10 1
6 Malarstwo i rzeźba epoki klasycznej (Juliusz Gałkowski) I P 10 1
7

The Classical Foundations of the West

(prof. dr David Engels)

 

I T 10 1
8

Zjawisko multikulturalizmu w Polsce i w świecie. Analiza krytyczna

(dr hab. Paweł Skrzydlewski)

I P 0 8 1
9

Wprowadzenie do trivium. Gramatyka, retoryka i dialektyka – elementy edukacji klasycznej

(dr hab. Paweł Gądek)

I P 16 3
10

Retoryka klasyczna a współczesne debaty (dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki)

 

I T/P 6 4 1

11

 

 

Rytuał – rusztowanie kultury

(dr Tomasz Dekert)

II T 12 2
12

Cywilizacja Zachodu chrześcijańskiego – wybrane zagadnienia

(Marek Jurek)

II T 12 2
13

Literatura modernistyczna wobec klasycznej metafizyki

(dr Michał Gołębiowski)

 

II T 12 2
14 Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej (Krystyna Uta Różańska-Gorgolewska) II P 12 2
15

Klasyczna koncepcja muzyki jako speculum

(dr Antonina Karpowicz-Zbińkowska)

 

II T 6 1
16

Prawa człowieka – genealogia

(mec. Jerzy Kwaśniewski)

 

II T 8 1
17

Prawa człowieka – stan debaty

(mec. Jerzy Kwaśniewski)

II T 4 1
18 Mechanizm rewolucyjnego myślenia (Paweł Lisicki) II T 10 1
19 Christianitas: historia i teraźniejszość (prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk) II T 16 3
20

Chrześcijaństwo i postchrześcijaństwo – ukryte zmaganie nowożytności

(dr Paweł Milcarek)

II T 10 1

 

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

 

Recruitment requirements

N

Recruitment requirements

 1. Applications of candidates for postgraduate studies are accepted only through online registration, using the electronic recruitment system available at www.collegiumintermarium.org.
 2. Communication with the applicant takes place through the electronic admissions system.
 3. As an auxiliary means of communication with the candidate, remote communication via email or phone may be used.
 4. The formal conditions for admitting a candidate to the recruitment procedure are:
  1) registration in the electronic recruitment system and
  2) payment of the enrollment fee.
 5. Recruitment for postgraduate studies shall take place until October 18th, 2021.
 6. Candidates for postgraduate studies must submit the following documents:
  1) personal questionnaire printed out from the electronic recruitment system, hand-signed by the candidate;
  2) application for admission to postgraduate studies, printed out from the electronic admissions system, hand-signed by the candidate;
  3) signed contract for the provision of educational services to participants of postgraduate studies in two counterparts, according to the template published on the website of the University;
  4) a photocopy of the university diploma (at least first degree), certified with the clause: “I hereby certify that this is a true copy of the original document” and the candidate’s handwritten signature;
  5)proof of payment of the enrollment fee.
 7. The documents listed above shall be submitted in person at the University or sent by mail to the University address.

 

Fees

Czesne s. podyplomowych
 
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 6 500 zł
Płatność w 9 ratach 7 830 zł (miesięczna rata: 870 zł)
Opłata rekrutacyjna 85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
37 1160 2202 0000 0004 6778 2638

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Lectures

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Full Professor

Habilitated professor of social sciences; theatrologist, historian of ideology, philosopher of politics, publicist; professor at the Nicolaus Copernicus University in the Department of Philosophy and Theory of Politics, Faculty of Political Science and Security; member of Polish and foreign scientific societies, including Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II and the Polish Thomas Aquinas Society; published, among others: Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku [Conservatism without Compromise. A study from the history of conservative political thought in Poland in the 20th century] (Toruń 2002), „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000 [To die, but slowly!” On monarchist and Catholic counterrevolution in Romanian countries 1815-2000 (Cracow 2002, 2006²), W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji [In the thicket of liberalisms. An attempt at periodization and classification] (Lublin 2004, 2012²), Legitymizm. Historia i teraźniejszość [Legitimism. History and the present] (Wrocław 2009, 2011²), Krzyż pośrodku Księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932 – 2012) [The Cross in the Middle of the Moon. The history and ideario of Mexican synarchism and the Catholic underground organization El Yunque (1932-2012)] (Biała Podlaska 2012), Nic bez Boga, nic wbrew dla Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii [Nothing without God, nothing against Tradition. The political cosmovision of Carlist traditionalism in Spain] (Radzymin-Warsaw 2015, 2020²), Prawica – nacjonalizm – monarchizm. Studia politologiczno-historyczne [The Right – Nationalism – Monarchism. Political and historical studies] (Radzymin-Warszawa 2016, 2020²), Zboże polskiego myślenia [The grain of Polish thinking] (Radzymin-Warszawa 2020).

Grzegorz Kucharczyk, Ph.D.

Grzegorz Kucharczyk, Ph.D.

Full Professor

Born in 1969, Professor of Humanities. Vice-Chancellor for Science at the Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski, professor at the History Institute at the Polish Academy of Sciences. Conducts research in the field of Prussian and German history and Polish-German relations in the 19th and 20th centuries. His research interests also include the history of anti-Catholicism as well as Polish and global political thought. He has recently published the following books: Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy [Versailles 1919: A New Culture of Security for Poland and Europe] (Poznań, 2019), Chrystofobia. Pięćset lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła [Chrystofobia. Five Hundred Years of Hatred of Christ and the Church] (Warsaw, 2020), Długi Kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce 1795-1918 [Long Kulturkampf. Prussian and German Culture Wars against Poland 1795-1918] (Warsaw, 2020), Prusy. Pięć wieków [Prussia. Five Centuries] (Warsaw, 2020), Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei cywilizacji chrześcijańskiej [The Cathedral and the University. On the Crisis and Hope of Christian Civilization] (Kraków, 2021). For his book on the Armenian genocide in Turkey in 1915. (Pierwszy holokaust XX wieku [The First Holocaust of the Twentieth Century], Warsaw 2004) he received the “Phoenix” Catholic Publishers Award in 2005.

He is a columnist in conservative and Catholic papers in Poland and abroad. He has published in “Salisbury Review”, “Christian Order”, “Christianitas”, “Polonia Christiana”, “Nasz Dziennik”, “Miłujcie się”. A regular columnist for the weekly “Do Rzeczy” and Radio Maryja.

 DR MARIA YVONNE BĂNCILĂ

DR MARIA YVONNE BĂNCILĂ

Assistant lecturer at the Faculty of Foreign Languages and Literatures, Modern Languages Department, the University of Bucharest, Romania, teaching English at the Faculty of Orthodox Theology as well as the Faculty of Letters and the Faculty of Business Administration – also part of the University of Bucharest. Double Bachelor’s degree in Theology and Philology-English Letters, awarded by the Faculty of Orthodox Theology – the University of Bucharest, in 2001. Master’s degree earned in American Studies, awarded by the Faculty of Foreign Languages and Literatures – the University of Bucharest, in 2005. Ph.D. thesis in Theology, awarded by the Faculty of Orthodox Theology – the University of Bucharest, in 2015. Current research and activity: research into biblical terminology; the theory and practice of translation; the life and works of the religious authors John Bunyan and C.S. Lewis.

Paweł Milcarek, Ph.D.

Paweł Milcarek, Ph.D.

Born in 1966, Doctor of Humanities in Philosophy (1994), Master of Arts in History (1991), between 1992 and 2008 he worked at the Department of the History of Medieval Philosophy of the Academy of Catholic Theology / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw; founder and editor-in-chief of the quarterly “Christianitas”. Author of books and articles on the history of philosophy, Latin liturgy and monastic spirituality; he conducts research on the hermeneutics of the Second Vatican Council reform.

Antonina Karpowicz-Zbińkowska, Ph.D.

Antonina Karpowicz-Zbińkowska, Ph.D.

Ph.D. in theological sciences, musicologist; author of the books Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna [The theology of music in the philosophical dialogues of St. Augustine] (Kraków 2013) and Zwierciadło muzyki [Mirror of music] (Tyniec/Biblioteka Christianitas 2016), Rozbite zwierciadło [Broken mirror] (in preparation – Kraków 2021). She has published, among others, in “Studia Theologica Varsaviensia”. She is a member of the editorial board of “Christianitas”; Her interests focus on the philosophical and theological principles of music, especially as seen by ancient and early Christian authors, and in the theology of music as seen by Cardinal Josef Ratzinger – Pope Benedict XVI.

Dr Tomasz Dekert

Dr Tomasz Dekert

Born in 1979, completed his master’s (1998-2003) and doctoral (2003-2008) degrees at the Institute of Religious Studies of the Jagiellonian University. In 2009 he gained a doctorate (doctoral thesis entitled Apostazja w Adversus haereses Ireneusza z Lyonu [Apostasy in the Adversus haereses of Ireneus of Lyon]. Since 2010 assistant professor at the Institute of Cultural Studies of the Ignatianum University in Krakow (first in the Department of the History of Christian Culture, then in the Department of Cultural Philosophy and Religious Studies). Between 2008 and 2011 he worked at the Dominican Liturgical Centre Foundation in Kraków, and from 2011 to 2021 he was a member of the editorial committee of the series “Źrodło i Szczyt” published by the foundation. His current academic interests revolve mainly around the history and anthropology of the liturgy in the Latin world. He is the author of many publications concerning early Christian culture (doctrinal disputes, demonology, imaginarium, magomedical texts with Christian references, etc.) and anthropological interpretation of the changes and status of the Catholic liturgy in the twentieth century, especially in connection with the post-Vatican II reforms. Translator and academic editor of books on early Christian spirituality, monasticism, liturgical Latin, etc. Since 2014, member of the editorial board of the quarterly “Christianitas”.  

Krystyna Uta Różańska - Gorgolewska

Krystyna Uta Różańska - Gorgolewska

Born in 1976, Master of Arts and Economics, painter, curator at the Centre for Contemporary Art at the Ujazdowski Castle in Warsaw, former deputy director of this institution, as well as deputy director of the “Arsenal” Municipal Gallery in Poznań, art critic, editor-in-chief of the “LUKA” art magazine, formerly associated with the “Arteon” magazine.  Editor, author of cyclical broadcasts in Polish Radio Poznań.

//