The Great Texts of Latin Civilization: Reading – Commentary – Dialogue

Kierunek pod patronatem Fundacji św. Benedykta!

 

Course overview

Name of studies: Wielkie teksty cywilizacji łacińskiej: lektura – komentarz – dialog
Type of study: part-time
Duration: 2 semesters
ECTS 32
Location: Warsaw
Language: polish
Coordinator:  Arkadiusz Robaczewski

The concept of the proposed postgraduate program stems from the observation that the contemporary intellectual and moral crisis has its significant cause in the break with the cultural tradition and achievements of Latin civilization. This rupture did not happen suddenly, it was not a one-time act; the process of breaking a certain intellectual continuity was spread out over time and often did not follow a linear course. For centuries, the peoples and nations of Europe have been cut off from the sources of the unique Latin culture. Its masters: Homer, Plato, Aristotle, Thomas Aquinas and Dante, Shakespeare or the great metaphysical poets, became more and more foreign and distant for the following generations, reduced to “exhibits” subjected to boring analysis in school lessons. Indeed, the goal of education, as technology and invention progressed, increasingly became the provision, more or less specialized, of experts useful to various fields of industry and business. Meanwhile, it was already noted by Aristotle that an excessive focus on utility in education and upbringing causes souls subjected to such influences to into dwarfs of themselves and, in time, become incapable of nobility and magnanimous deeds.

The purpose of the proposed postgraduate studies is to rediscover the great heritage of Latin civilization through contact with classical philosophical and literary works – the best, most direct and unmediated contact. The program is not merely designed for literary criticism or linguistic analysis – these are only tools that must be reached for in order to fully understand and assimilate the thought of a given author. Through careful reading of works, under the guidance of eminent specialists, academics, and experts on the subject, students will directly learn about the foundations of Latin culture and extract its characteristic intellectual content. The program will also consider selected works that contributed to the departure from the classical paradigm of thinking and perceiving reality. Dialogue is understood in this context broadly – also as a dialogue with the early modern period and modernity. Only the adoption of such a cognitive perspective will allow for an in-depth understanding of the key issues of Latin culture and civilization. The studies require independent careful reading, creative commentary, participation in a joint discussion and reflection on what made a given work leave its mark on history, significantly changed the way of looking at reality, that it still retains its imperishable novelty and ability to animate minds and souls. Our studies allow students to gain erudite familiarity with the greatest works of Latin civilization, identify the historical context in which they were created, learn to recognize the literary topos and cultural codes derived from them, and often still present, even in mass culture.

The study of the “Great Texts of Latin Civilization: reading – commentary – dialogue” leads to the acquisition of a proper and long-forgotten reliable measure (Gr. canon), which allows to relate to contemporary phenomena, both in culture and education, politics, customs, and morality, in an informed and free way. It makes it possible to evaluate and look at phenomena and facts from a proper distance – on the one hand from a historical perspective, and on the other from an ultimate, eternal perspective – sub speciae aeternitatis. These unique postgraduate studies, based on the best models of classical education, direct contact with the work, free and independent debate, are an important complement to humanistic education and contribute to a significant broadening of intellectual horizons.

Program

Układ zajęć

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

(osoba prowadząca zajęcia)

S[1] T / P[2] Liczba godzin ECTS
WYK[3] ĆW[4]
1 Homer – Iliada, Odyseja (fragmenty)
(dr Marcin Cyrulski)
I 4/4: 4 4 1
2 Tragedia i komedia grecka – Król Edyp, Chmury (dr Marcin Cyrulski) I 4/4: 4 4 1
3 Platon – Obrona Sokratesa, Fedon
(dr hab. Monika Komsta)
I 4/4: 4 4 1
4 Platon – Państwo
(Antoni Śmist)
I 4/4: 4 4 2
5 Arystoteles -Etyka nikomachejska, (dr hab. Zbigniew Pańpuch) I 4/4: 4 4 2
6 Arystoteles, Metafizyka (fragm.), O duszy (fragm.), (dr hab. Paweł Gondek) I 4/4: 4 4 1
7 Marek Aureliusz, Rozmyślania, (dr hab. Monika Komsta) I 4/4: 4 4 1
8 Justyn Męczennik – Dialog z Żydem Tryfonem (dr hab. Anna Palusińska) I 4/4: 4 4 1
9 Augustyn – Solilokwia (Antoni Śmist) I 4/4: 4 4 1
10 Juan Ruiz z Hita – Księga Dobrej Miłości (dr hab. Wojciech Kruszewski) I 4/4: 4 4 1
11 Poszukiwanie świętego Graala (Opowieści Okrągłego Stołu) (dr hab. Wojciech Kruszewski) I 4/4: 4 4 1
12 Św. Benedykt- Reguła (dr Paweł Milcarek) I 4/4: 4 4 1
13 św. Tomasz z Akwinu – Summa theologiae (fragmenty) (dr Paulina Sulenta) II 8/8: 8 8 3
14 Dante – Boska komedia (dr hab. Wojciech Kruszewski) II 8/8: 8 8 3
15 Torquato Taso – Jerozolima Wyzwolona (dr hab. Wojciech Kruszewski) II 4/4: 4 4 1
16 William Shakespeare – Ryszard II, Hamlet, Król Lir, Burza (prof. Jacek Bartyzel) II 8/8: 8 8 3
17 Rene Descartes- Rozprawa o metodzie (Arkadiusz Robaczewski) II 4/4: 4 4 1
18 David Hume – Traktat o naturze ludzkiej (dr hab. Bogusław Paź) II 4/4: 4 4 1
19 Immanuel Kant – Prologomena do metafizyki, Uzasadnienie metafizyki moralności (dr hab. Bogusław Paź) II 4/4: 4 4 2
20 Fryderyk Nietzsche – Tako rzecze Zaratustra, Wola mocy (dr hab. Bogusław Paź) II 4/4 4 4 1
21 Tomasz Mann – Buddenbrookowie (dr Filip Ludwin) II 4/4: 4 4 1
22 Michael Houellebecq – Możliwość wyspy, Mapa i terytorium, Uległość (dr Filip Ludwin) II 4/4 4 4 1

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

 

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

  1. Zgłoszenia kandydatów na kursy przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.rekrutacja.collegiumintermarium.org
  2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
  3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
  4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
    1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
    2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  5. Rekrutacja na kurs trwa od 7 października 2022 r. do 31 października 2022 r.

Fees

 
 Czesne s.podyplomowych
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 6 000 zł
Płatność w 9 ratach 6 750 zł (miesięczna rata: 750 zł)
Opłata rekrutacyjna 85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

 

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Refundacja kosztów studiów podyplomowych

Uzyskaj zwrot nawet 80% kosztów studiów podyplomowych! Oferta dla sektora MŚP

Otrzymaj dodatkowy zwrot podatku

Odlicz od podatku 150% kosztu wysłania pracownika na studia, bądź ufundowania stypendium

Wykładowcy

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Profesor doktor habilitowany nauk społecznych; teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; profesor zwyczajny UMK w Katedrze Filozofii i Teorii Polityki na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie; członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II i Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; opublikował m.in.: Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku (Toruń 2002), „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000 (Kraków 2002, 2006²), W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji (Lublin 2004, 2012²), Legitymizm. Historia i teraźniejszość (Wrocław 2009, 2011²), Krzyż pośrodku Księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932 – 2012) (Biała Podlaska 2012), Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii (Radzymin-Warszawa 2015, 2020²), Prawica – nacjonalizm – monarchizm. Studia politologiczno-historyczne (Radzymin-Warszawa 2016, 2020²), Zboże polskiego myślenia (Radzymin-Warszawa 2020).

Dr Paweł Milcarek

Dr Paweł Milcarek

Ur. 1966, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994), magister historii (1991), w l. 1992-2008 pracował w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej ATK/UKSW w Warszawie; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat historii filozofii i liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II.

Paweł Gondek

Paweł Gondek

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor prac naukowych z zakresu metodologii metafizyki, filozofii kultury i podstaw retoryki. Członek redakcji czasopisma naukowego „Roczniki Filozoficzne”. Współtwórca i koordynator unikatowego kierunku studiów I i II stopnia „Retoryka stosowana” prowadzonego na Wydziale Filozofii KUL. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Od 2017 roku współpracuje z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców oraz Fundacją „Projekty edukacyjne” przy programach dotyczących organizacji i zastosowania debat oksfordzkich w edukacji szkolnej i akademickiej. Sędzia Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.
Dr Filip Ludwin

Dr Filip Ludwin

Vice-rector for education, Dean of the Faculty of Law

Ph.D. in Law, university lecturer, author of scientific publications, editor-in-chief of a scientific journal Kultura Prawna [Legal Culture], director of the publishing department at the Ordo Iuris Institute for Legal Culture, expert and analyst at the Confederation of Non-Governmental Initiatives of the Republic of Poland and at the Hipolit Cegielski Center for Legal, Economic and Social Analyses. His scientific and professional interests mainly concern history of political and legal thought, theory of political systems, civil society, constitutional law, agricultural law, philosophy,v and logic. In his doctoral dissertation he dealt with the influence of natural sciences, especially evolutionary biology, on contemporary political philosophy and philosophy of law. In his research work he also dealt with the principle of separation of powers, the issue of sovereignty of the people, the ideological foundations of European integration, the thought of Jean-Jacques Rousseau, Nicolás Gómez Dávila, Hans Kelsen and Antoni Peretiatkowicz.

Arkadiusz Robaczewski

Arkadiusz Robaczewski

Filozof i publicysta, wykładowca akademicki. Założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor programów kształcenia z dziedziny etyki i antropologii filozoficznej oraz licznych publikacji z dziedziny etyki, pedagogiki, filozofii kultury i innych.

Antoni Śmist

Antoni Śmist

Ur. 1994, absolwent studiów licencjackich i magisterskich z filozofii (2013-2018), doktorant na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2018-2022). Interesuje się przede wszystkim myślą Mikołaja Kuzańczyka (1401-1464), zagadnieniami związanymi z teologią mistyczną, średniowieczną filozofią języka i ze stosunkiem filozofii do wiary. Numer ORCID: 0000-0002-9760-1835.

Bogusław Paź

Bogusław Paź

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Filozofii). Absolwent Wydziału Filozofii KUL (promotor pracy magisterskiej o. prof. M.A. Krapiec). Prezes Polskiego Towarzystwa Leibnizjańskiego – Societas Leibnitiana Polonorum.

Doktorat o filozofii Ch. Wolffa opublikowany pt. Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolff, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. Habilitacja poświęcona zasadzie racji: Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2007. Ostatnio opublikował monografię o dziejach nowożytnej metafizyki: Filum cognitionis. Przemiany metafizyki w ontologię od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019. Autor blisko 100 recenzowanych publikacji. Obszar zainteresowań: historia filozofii (zwł. nowożytnej), filozofia kłamstwa, filozofia historii, teoria prawa naturalnego, etyczne aspekty ludobójstwa, teoria i historia filmu.

Dr hab. Monika Komsta

Dr hab. Monika Komsta

Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL. Ukończyła filozofię i filologię klasyczną. Rozprawę doktorską pt. Aleksandra z Afrodyzji polemika ze stoikami napisała pod kierunkiem Ks. Prof. Edwarda I. Zielińskiego. Stopnień doktora habilitowanego uzyskała na podstawie rozprawy Temistiusz. Zmierzch psychologii perypatetyckiej. Zajmuje się filozofią starożytną, w szczególności tradycją perypatetycką i komentatorską a także filozofią chrześcijańską. Jest autorką przekładów z języków klasycznych dzieł takich myślicieli jak Aleksander z Afrodyzji i Temistiusz.

Dr Paulina Sulenta

Dr Paulina Sulenta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Filozofii KUL. Do jej zainteresowań naukowych należą: metafizyka klasyczna, metafizyka poznania, antropologia filozoficzna i filozofia Boga. Autorka monografii naukowej i artykułów z zakresu tych dziedzin.

Dr hab. Anna Palusińska

Dr hab. Anna Palusińska

Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL. Rozprawę doktorską napisaną na seminarium Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej pod kierunkiem o. prof. dr hab. I. E. Zielińskiego OFM Conv. pt. Teoria ikony u św. Teodora Studyty i św. Nicefora i jej filozoficzne źródła obroniła w 2005 r.

Najważniejsze publikacje:

Złota obecność. Bizantyńskie źródła polskiej ikony, Lublin 2020.

Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorie teorii ikony, Lublin 2017.

Christian Neoplatonism: Denys, Eriugena and Gothic Cathedrals, w: Eriugena. Cusanus, ed. A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer. Colloquia Mediaevalia Lublinensia, Lublin 2011, s. 49-58.

Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę filozofii późnoantycznej, patrystycznej i bizantyńskiej.

 

//