Zaznacz stronę

W związku z podniesieniem liczby bezpłatnych miejsc na kierunku „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności”, ogłoszony został dodatkowy nabór na ten kierunek studiów w roku akademickim 2021/2022.

Liczba bezpłatnych miejsc na kierunku jest limitowana, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W naborze mogą wziąć udział wyłącznie nauczyciele, którzy wypełnią formularz rekrutacyjny na stronie https://collegiumintermarium.sorga.pl/, zaznaczając w polu „kierunek” opcję „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności – lista podstawowa”.

Z osobami które w poprzednim naborze na bezpłatne miejsca znalazły się na liście rezerwowej zostanie nawiązany kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia dalszej chęci odbycia studiów podyplomowych. W przypadku potwierdzenia, osoby te zostaną automatycznie przeniesione na listę podstawową.

Oferowane studia są kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi przygotowującymi czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania etyki i są prowadzone zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890). Szczegółowe informacje o kierunku, w tym program zajęć i lista wykładowców znajduje się na stronie internetowej https://collegiumintermarium.org/etyka-cnot-i-realnego-dobra-w-dobie-ponowoczesnosci/

//