European and International Organizations

Przedmioty

The course examines the rise, role, and function of international or intergovernmental organizations, with special emphasis on those operating in Europe.  Primary emphasis will be given to the United Nations and European Union, but others may be examined, including the International Court of Justice, the Council of Europe, International Criminal Court, Organization for Security and Cooperation in Europe, the World Trade Organization, International Monetary Fund, World Bank, Organization of American States, African Union, and others.  Attention will be given to  both the internal organization and functioning of these entities and how they interact with nation-states, with international nongovernmental organizations, and with other actors in the international environment.

Zobacz także

Studia podyplomowe dla nauczycieli w Poznaniu i Lublinie!

Studia podyplomowe dla nauczycieli w Poznaniu i Lublinie!

Z radością informujemy, że od II semestru bieżącego roku akademickiego (od lutego 2022) Collegium Intermarium, uruchamia II edycję studiów podyplomowych pod nazwą „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesnej”, przygotowujące nauczycieli do nauczania etyki w szkołach. Rekrutacja na kierunek trwa do 28 lutego 2022 roku. Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w naszych filiach w Poznaniu i Lublinie.

United Nations Human Rights system

United Nations Human Rights system

The course will consider the historical development of the 1945 Charter of the United Nations, 1948 Universal Declaration of Human Rights, the various human rights treaties and treaty bodies as well as the United Nations Charter bodies, including the Human Rights...

Human Rights and International Crime

Human Rights and International Crime

The course will consider the historical development of international criminal justice with reference to crimes, procedures and cases of the Nuremberg Trials, Tokyo Trial, Ad Hoc International Criminal Tribunals, and the International Criminal Court. It will study the...