Collegium Intermarium

O. Jacek Woroniecki OP. zakonnik, pedagog, myśliciel uniwersalny

W tym roku, dokładnie 18 maja, przypada 75 rocznica śmierci o. Jacka Woronieckiego OP. Postać o. Jacka, barwna, ujmująca, bogata, choć przez wielu czczona, dla wielu inspirująca, wciąż nie jest znana na tyle na ile zasługuje.

Dlatego w Collegium Intermarium podjęliśmy szereg działań by tę postać przypomnieć i przybliżyć, zwłaszcza nauczycielom i pedagogom a także politykom.

Nauczycielom i pedagogom – ponieważ o. Jacek Woroniecki jest autorem nowoczesnego opracowania etyki klasycznej opartej o pogłębione rozumienie natury ludzkiej i sprawności moralnych, czyli cnót.

Politykom – bowiem nasz o. Jacek żywo zajmował się filozofią polityki, był twórcą oryginalnej filozofii narodu. Pokazywał, jak wspólnota narodu jest nieodzowna w formowaniu człowieka dojrzałego, zdolnego do odpowiedzialnych i roztropnych decyzji oraz jak ważna dla narodu jest kultura humanistyczna – znacznie ważniejsza niż gospodarka czy kwestie ustrojowe.

Zapraszamy na nasza konferencję wszystkich, nie tylko pedagogów i polityków. Poznawajmy razem wielką postać i jej wielkie dzieło, poznawajmy wiecznotrwałe prawdy o człowieku, jego naturze i celu, o o wspólnocie narodu, w której przekazuje się dziedzictwo, tak bardzo potrzebne do pełni człowieczeństwa. 18 i 19 maja bądźmy razem, najpierw przy grobie o. Jacka, później w Collegium Intermarium, by poznawać tego wielkiego myśliciela, wychowawcę, zakonnika, Polaka.

 

PROGRAM:
18 maja 2024

g. 12.00 – msza św przy grobie Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP – kościół oo. Dominikanów pw. św. Jacka, ul Freta 8/10
g. 14.15 – otwarcie konferencji – dr Artur Górecki, rektor CI
g. 14.30 – dr Elżbieta Wiater (publicysta, badacz dziejów Zakonu Kaznodziejskiego) – Sługa Boży Jacek Woroniecki OP i jego rola w dziejach Polskiej Prowincji Dominikanów na poczatku XX wieku;
g. 15.00 – s. Dr Gabriela Wistuba OP – „Wszystko radośnie złożyłem w ofierze”. Znane i mniej znane wątki życia i działalności O. Jacka Woronieckiego OP
g. 15.30 – Michał Jędryka (Christianitas) – o. Jacek Woroniecki OP o zaletach i wadach polskiego katolicyzmu. Program ciągle aktualny;
g. 16.00 – Arkadiusz Robaczewski (CI) -o. Jacek Woroniecki OP o uniwersaliźmie myśli św. Tomasza z Akwinu i jej znaczeniu dla kultury;
g. 16.30 – dyskusja, przerwa kawowa
g. 17.00 – Radosław Brzózka (Sejmik Województwa Lubelskiego) – Relacje między społecznościami naczelnymi w myśli o. Jacka Woronieckiego OP 
g. 17.30 – dr Paweł Milcarek (Christianitas, CI) – o. Jacek Woroniecki OP o wychowawczej roli liturgii.

19  maja 2024 r.

g. 10.30 – prof. Dr hab. Stanisław Gałkowski (Ignatianum) – Bez cnoty nie ma człowieczeństwa. O aretologii o. Jacka Woronieckiego OP
g. 11.00 – dr hab. Barbara Kiereś (Collegium Intermarium) – Myśl wychowawcza
o. Jacka Woronieckiego OP na tle współczesnego sporu o pedagogikę;
g. 11.30 – dr hab. Marek Czachorowski (Collegium Intermarium) – Cywilizacja chrześcijańska
a rozumność życia moralnego w ujęciu o. Jacka Woronieckiego OP 
g. 12.00 – Anioł Pański, dyskusja, zakończenie konferencji

 
 
Warszawa 18-19 maja R P 2023, godz. 12:00

Collegium Intermarium