Zaznacz stronę

2 kwietnia minęło 25 lat od uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji, Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium rozpoczynają cykl Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych „Fundamenty Państwa”. Uczestnicy comiesięcznych debat będą szukać odpowiedzi na pytanie o funkcje państwa, zadania stojące przed wspólnotą narodową, znaczenie wolności sprawiedliwości oraz prawa stanowionego i naturalnego.

Do udziału w cyklu debat zaproszone są liczne środowiska i organizacje społeczne. Deklarację Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych podpisały do tej pory m.in. Zakon Rycerzy Jana Pawła II, Młodzież Wszechpolska, Stowarzyszenie KoLiber i Ośrodek Analiz Cegielskiego. Inauguracja projektu odbędzie się 4 maja. Wydarzenie nosi tytuł „Ku wydoskonaleniu Konstytucji”.

 

– Chcemy w 25. rocznicę uchwalenia obecnie obowiązującej Konstytucji RP zadeklarować gotowość rozpoczęcia prac nad nową Konstytucją dla Polski, „wydoskonalającą” dotychczasowe ramy ustrojowe, stanowiącą jednoznaczny wyraz polskiej kultury prawnej, zakotwiczonej od czasu Chrztu Polski w chrześcijaństwie i w szacunku dla naturalnego ładu społecznego – podkreślił adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

Deklaracja Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych nawiązuje do Konstytucji 3 Maja. „Podobnie jak twórcy pierwszej polskiej konstytucji, dostrzegamy powagę chwili i rozpoznajemy zagrożenia zewnętrzne wymierzone w naszą państwową suwerenność, narodową niezależność, obywatelską wolność i ludzką godność” – napisano w Deklaracji.

Jej autorzy zapraszają do udziału w comiesięcznych debatach. „Dyskusje te pozwolą na skuteczne identyfikowanie odpowiedzi na pytania o istotę dzisiejszego państwa i prawdziwe źródła jego siły i sprawności; o rolę obywateli, wspólnot i rodzin; o znaczenie sprawiedliwości, prawa pozytywnego i naturalnego; o rolę tożsamości narodowej i chrześcijańskiej; o znaczenie współczesnych narzędzi sprawowania władzy, demokracji pośredniej i bezpośredniej, o skuteczne gwarancje dla ludzkiej godności, życia, podstawowych wolności, własności i przedsiębiorczości” – podkreślono.

Inauguracja projektu odbędzie się 4 maja w siedzibie Collegium Intermarium. Wydarzenie nosi tytuł „Ku wydoskonaleniu Konstytucji”. Podczas konferencji eksperci, działacze społeczni i wszyscy zainteresowaniu liderzy środowisk obywatelskich w formule seminaryjnej i panelowej omawiać będą zagadnienia kluczowe dla „wydoskonalenia” ustroju Rzeczypospolitej oraz dla budowy społecznego zaangażowania w ten proces. W kolejnych miesiącach uczestnicy projektu będą podejmować zagadnienia m.in. suwerenności i obronności, godności człowieka, rodziny i małżeństwa, wolności gospodarczej czy praw Polonii i obowiązków cudzoziemców w Polsce.

Z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP, pod Deklaracją Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych podpisały się następujące organizacje:

 • Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 • Collegium Intermarium
 • Stowarzyszenie Solidarni 2010
 • Młodzież Wszechpolska
 • Stowarzyszenie KoLiber
 • Fundacja Klub Ronina
 • Zakon Rycerzy Jana Pawła II
 • Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi
 • Fundacja Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej
 • Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej
 • Instytut Suwerennej
 • Fundacja Akademia Patriotów
 • Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego
//