Zaznacz stronę

W naszej uczelni miała miejsce podniosła uroczystość – zainaugurowaliśmy drugi rok akademicki. W auli Collegium Intermarium zebrali się studenci pierwszego i drugiego roku, władze uczelni, wykładowcy i zaproszeni goście.

 

Zgromadzonych powitał rektor CI, dr Bartosz Lewandowski. W swoim krótkim wystąpieniu przypomniał o misji uczelni, jaką jest służba prawdzie, dobru i pięknu. Podkreślił, że jest to wyjątkowe w dzisiejszym świecie, w którym właśnie na uniwersytetach i w życiu akademickim podważa się możliwość poznania prawdy, rozpoznania dobra, a piękno jest traktowane jako kategoria zupełnie subiektywna. Zapewnił też studentów, że na Collegium Intermarium są im stawiane wysokie wymagania i dyplom tej uczelni otrzymują ci studenci, którzy są zdolni do wytrwałej pracy. Ta zaś daje radość na co dzień i otwiera szeroko możliwości zawodowe czy to w zawodach prawniczych czy w polityce.

 

Wykład inauguracyjny pt. Dwie Księgi, jedna Prawda wygłosił znany dominikanin  o. dr Michał Chaberek OP. W swoim pięknym, poruszającym wywodzie wskazał, że człowiek jest powołany do szczęścia, że taka jest jego natura, na co zwracali już uwagę starożytni filozofowie, np. Platon i Arystoteles. Oni też powiązali szczęście człowieka z poznawaniem prawdy i z życiem cnotliwym. Pojawienie się chrześcijaństwa w pewnym stopniu rewiduje ich pogląd , ale też go dopełnia. Oto mamy dwie księgi: księgę natury świata stworzonego i Biblię – Słowo Boga. Obie te księgi mają jednego Autora – jest nim Pan Bóg, Stwórca i Odkupiciel. Czytając je, we właściwy sposób – przybliżamy się do Niego. Te dwie księgi – natury i Słowa Bożego mówią o jednej prawdzie i nie ma i nie może być między nimi sprzeczności lub przeciwieństw.

 

Po części oficjalnej uczestnicy inauguracji przeszli do sali seminaryjnej, w której toczyły się swobodne rozmowy.

 

Vivat academiavivant professores!

//