Zaznacz stronę
Plakat konferencji
Już 31.01.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Collegium Intermarium obędzie się konferencja w XXX dzień od śmierci Benedykta XVI – „Józef. Kard. Ratzinger/Benedykt XVI – profeta, teolog, Papież”.

💭W miesiąc po śmierci chcemy spotkać się w Collegium Intermarium właśnie w gronie uczniów zmarłego Papieża. Zastanowić się, co zrobić, by Jego dziedzictwo – obfite i sycące, jak źródło nie-spodziewanie tryskające na pustyni mogło poić tych, którzy są spragnieni. A są ich rzesze, jeste-śmy nimi wszyscy, jak ewangeliczne owce nie mające pasterza. Ale pasterz jest – zapraszamy na spotkanie z nim, zapraszamy do czerpania z dziedzictwa myśli i życia Benedykta XVI.

↘️Wielu uważa Benedykta XVI (Józefa kard. Ratzingera) za swojego nauczyciela. Są pośród nich teologowie, księża, zapewne biskupi. Jest także spora grupa świeckich. Zapewne niesieni i kształ-towani myślą Benedykta, pozostają, jak ona sama, cisi i skromni, nie szukają eksponowanego miejsca w Winnicy Pańskiej. Z tym że w tej skromnej postaci Bawarczyka, później Rzymianina i Chrystusowego Namiestnika było, poza myślą, coś jeszcze. Nauczał całym sobą, każdym gestem, postawą. Człowiek zintegrowany, spójny wewnętrznie – na wzór jego Mistrza, Jezusa Chrystusa.

PROGRAM WYDARZENIA:

7:00 – Msza Święta dziękczynna za życie Benedykta XVI. Kościół Środowisk Twórczych, ul. Senatorska 20 (pl. Teatralny) Warszawa;

10:30 – ks. prof. Andrzej Kobyliński – Tradycja i nowoczesność. Spory filozoficzno-teologiczne w trakcie pontyfikatu Papieża Benedykta XVI;

11:00 – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz – Józef kard. Ratzinger/Benedykt XVI wobec kryzysu kultury współczesnej;

11:30 – red. Tomasz Rowiński – „A ty, kiedy się nawrócisz, umacniaj twoich braci” – zarys teologii papiestwa w myśli Józefa Ratzingera;

12:00 – Angelus Domini;

12:05 – dr Paweł Milcarek – Prymat liturgii, prymat Boga;

12:35 – dyskusja, przerwa kawowa;

13:15 – Arkadiusz Robaczewski – O potrzebie uniwersytetu dziś;

13:45 – ks. prof. Mariusz Kuciński – Wiara i rozum. Ujęcie Benedykta XVI;

14:15 – dr Paweł Beyga – Teologiczne aspekty pontyfikatu Benedykta XVI: chrystologia, liturgia, eklezjologia;

14:45 – dyskusja, zakończenie konferencji

✔️Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

//