Kierownicy katedr

Prof. dr księżna Ingrid Detter de Frankopan

Prof. dr księżna Ingrid Detter de Frankopan

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych

Księżna profesor Dr. Ingrid Detter de Frankopan, Jagellonica Profesor Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego, D.Phil. (Oxon); Jur. Dr. (Sztokholm); Lic. en droit (Paryż); Dipl. Diritto europeo (Turyn);  Starszy Wykładowca St Antony's College, Oxford. Była adiunkt Lady Margaret Hall and of St Antony's College, Oxford; doradca Stolicy Apostolskiej w zakresie prawa międzynarodowego; honorowy profesor prawa międzynarodowego na Akademii Åbo w Finlandii; emerytowany profesor Lindhagen - kierownik katedry prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego oraz prawa europejskiego na Uniwersytecie Sztokholmskim.

Księżna profesor Ingrid Detter de Frankopan była adiunktem na Oxfordzie, wykładała prawo międzynarodowe na Uniwersytecie Oxfordzkim i prowadziła zajęcia jako tutor. Przez wiele lat prowadziła zajęcia w ramach przedmiotu "The International Legal Order", obowiązkowego dla wszystkich studentów Wydziału Stosunków Międzynarodowych London School of Economics. W latach 1984-2005 była doradcą papieża Jana Pawła II ds. prawa międzynarodowego, a następnie doradcą przy Stolicy Apostolskiej. Podczas swojej długiej i wyróżniającej się kariery w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych.

Doradzała także innym rządom m.in.: rządowi brytyjskiemu podczas negocjacji w sprawie Brexitu.

Księżna profesor Detter de Frankopan utrzymuje silne związki z Polską; jest laureatem kilku polskich nagród i odznaczeń:

  • Orderu Św. Stanisława (2013), Medalu Jubileuszowego Św. Stanisława (2016);
  • Wielkiej Pieczęci Miasta Poznania (2013);
  • Medalu Labor Omnia Vincit przyznanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (2014);
  • Medalu przyznanego przez Wielkopolską Izbę Adwokacką (2014);
  • Mrongovious Medal przyznanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (2017);
  • Tytułu Ambasadora na rzecz Rodziny przyznanego przez Fundację Głos dla Życia.

Uczestniczyła w Forum Polsko-Niemieckim w Berlinie w 2014 r., w Warsaw Security Forum w 2015 r. oraz w Wielkim Jubileuszu - 1050-lecia Chrztu Polski w 2016 r.

Jest autorką 17 książek m.in. :

Law Making by International Organizations; Stockholm, (Norstedt), 1965; Essays on the Law of Treaties, London, (Sweet & Maxwell), 1967; The East African Community and the Common Market, London, (Longman), 1970;Finance and Protection of Investments in Developing Countries, London, (Gower), 1974; 2nd  ed. 1987; International Law and the Independent State, London, (Gower), 1974; 2nd ed.. 1987; International Adoptions and the Conflict of Laws, Uppsala, (Almquist & Wiksell), 1975; Bibliography of International Law, New York (Bowker), 1975; Ekonomisk integrationsrätt, Stockholm, (Almquist & Wiksell), 1976; International Law for Students, Stockholm, (Jagellonica), 1989;

International Law, Stockholm, (Jagellonica), 1989;  The Concept of International Law, Stockholm, (Norstedt), 1987; 2nd ed., 1995; The International Legal Order, London, (Gower), 1991; 2nd  ed., 1995; The Law of War, Cambridge, (Cambridge University Press), 1987; 2nd ed. 2000; 3rd ed. by Ashgate, 2013; 4th ed. forthcoming; The Suicide of Europe (Montesa-Jagellonica), London, 2016; Philosophy of the Law of Nations, London, (Ordo Iuris &  Montesa-Jagellonica), 2018; Philosophie de droit des gens, (przyszła);

A spośród jej licznych artykułów można wymienić m.in. :

The effect of Resolutions of international organisations’, Mélanges Krzysztof Skubiszewski, ed. Jerzy Makarczyk,  (Nijhoff), 1996;. ‘Illegal combatants and the Law of War’, Law Journal of George Washington University, 2007;.‘Extraordinary rendition’, University of North Carolina Law Journal, 2008;   ‘New aspects of sovereignty and the Right to Protect – RP2’, opublikowany przez St. Thomas More Institute,  London, 2011, dostępny pod adresem:  http://thomasmoreinstitute.org.uk/papers/1890/

Jest adwokatem w Chambers in Lincoln's Inn w Londynie i posiada prawo do występowania przed sądami w Szwecji, Francji, Niemczech, Włoszech oraz występowała przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych.

Dr Stephen Baskerville, prof. CI

Dr Stephen Baskerville, prof. CI

Kierownik katedry Nauki o Państwie Wydziału Prawa Collegium Intermarium

Posiada stopień doktora nauk o państwie uzyskany w London School of Economics i przez ponad 30 lat wykładał na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych, ostatnio jako profesor nauk o państwie w Patrick Henry College. Jest pracownikiem naukowym Independent Institute and Howard Center for Family, Religion, and Society, a także stypendystą Komisji Fulbrighta. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują ideologie polityczne, politykę religijną, politykę rodzinną, politykę seksualną i szkolnictwo wyższe. Jest autorem: The New Politics of Sex: The Sexual Revolution, Civil Liberties, and the Growth of Governmental Power (Angelico, 2017); Taken Into Custody: The War against Fathers, Marriage, and the Family(Cumberland House, 2007); Not Peace But a Sword: The Political Theology of the English Revolution (Routledge, 1993; full expanded edition, Wipf & Stock, 2018). Pełna lista publikacji jest tutaj

Prof. Dr hab. Anna Łabno

Prof. Dr hab. Anna Łabno

Konstytucjonalistka, nauczyciel akademicki

Polska prawnik, konstytucjonalistka, profesor nauk prawnych (2015), nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dr Józef Zych

Dr Józef Zych

Marszałek Sejmu II kadencji, doktor nauk prawnych, polityk

Polski prawnik i polityk. Marszałek Sejmu II kadencji w latach 1995–1997.

Doktor nauk prawnych. W latach 1983–1991 prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. W latach 1989–2015 poseł na Sejm z ramienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego (X, I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji), w latach 1991–1995 i 2004–2005 wicemarszałek Sejmu I, II i IV kadencji, marszałek senior Sejmu V i VII kadencji, w latach 2015–2019 członek Trybunału Stanu, honorowy prezes PSL