W ostatnim numerze czasopisma "Studia Prawno Ekonomiczne" ukazał się artykuł dr Tomasza Banacha pt: Juliusz Cezar – tyran czy nadzieja Rzeczpospolitej? Analiza mowy Pro Marcello Marka Tulliusza Cycerona.
Zaznacz stronę

W ostatnim numerze czasopisma „Studia Prawno-Ekonomiczne” ukazał się artykuł dr Tomasza Banacha pt: Juliusz Cezar – tyran czy nadzieja Rzeczpospolitej? Analiza mowy Pro Marcello Marka Tulliusza Cycerona. „Mowa Pro Marcello jest w istocie republikańskim komunikatem kierowanym do zwy­cięskiego wodza, który w przekonaniu Cycerona, kierując się dobrem wspólnym – rei publicae causa, winien podążyć drogą prowadzącą do „najlepszego ustroju” (optimus status rei publicae). Cyceron w Pro Marcello stawia Cezara w miejscu, które przypisywał Scypionowi w De re publi­ca, jako politykowi (rector rei publicae), któremu „przyjdzie zostać dyktatorem i uporządkować sprawy rzeczpospolitej” – czytamy w wynikach badań dr Banacha.

Link do artykułu: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/1538

To kolejna praca wydana z afiliacją Uczelni Collegium Intermarium. Wcześniej w tym samym czasopiśmie ukazał się inny artykuł dr Banacha „Ex rege dominus, ex optimatibus factio, ex populo turba. O cyklach ustrojowych w De re publica Cycerona”.

Dr Tomasz Banach Doktor jest komornikiem sądowym. Ukończył administrację na Uniwersytecie Łódzkim i prawo na UMCS w Lublinie, odbył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Krakowie i złożył egzamin komorniczy. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa rzymskiego publicznego oraz myśli politycznej republiki rzymskiej.

//