Zaznacz stronę

Konferencja z okazji Święta Chrztu Polski, 23 kwietnia 2022, siedziba Collegium Intermarium przy ul. Bagatela 12 w Warszawie.

Od 2019 roku w kalendarzu polskich świąt państwowych znajduje się także Święto Chrztu Polski. Zostało ono ustanowione ustawą sejmową w 2019 r. na pamiątkę uczczenia symbolicznej daty chrztu władcy Polan Mieszka I. Chrzest księcia Mieszka I zapoczątkował nie tylko proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Był to potężny impuls rozwojowy, który umacniał władzę księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego, dawał podstawy suwerenności i bezpieczeństwa.

Zarejestruj się na stronie www konferencji

Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg państw Europy Zachodniej. Rozpoczęło proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy zachodniej cywilizacji. Począwszy od chrztu Mieszka I polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej. Uczczenie tego święta, wprowadzanie wagi wydarzenia w krwiobieg społeczny jest ważne zwłaszcza dziś, gdy tak wiele ośrodków pracuje, by podważyć sens chrześcijańskiej tożsamości Europy.

Zarejestruj się na stronie www konferencji

Społeczność Collegium Intermarium pragnie włączyć się w proces przypominania o wadze tego wydarzenia, jakie miało miejsce w 966 roku. Wyrazem tej woli jest przygotowana przez Uczelnię konferencja popularno-naukowa, pt. „Polska przyszłości – wierna kulturowemu dziedzictwu” poprzez którą chcemy ukazać wagę chrześcijańskiego dziedzictwa, jego walory dla kształtowania się polskiej państwowości i rozwoju cywilizacyjnego. Chcemy też ukazać jego nieprzemijającą nowość i znaczenie dla poszanowania godności każdej osoby w każdym czasie. Nasza Uczelnia ma szczególny tytuł do organizowania tego typu konferencji Budujemy bowiem naszą tożsamość, nasz etos i misję, nawiązując do idei średniowiecznego uniwersytetu – instytucji, która przez dążenie  do prawdy we wszystkich dziedzinach badań naukowych – służyła kształtowaniu się społeczeństwa cywilizacji łacińskiej.

Konferencja zaplanowana jest na 23 kwietnia br. i odbędzie się w siedzibie Collegium Intermarium przy ul. Bagatela 12 w Warszawie. Zapraszamy na nią serdecznie. Zapraszamy też do wsparcia naszej uczelni, a zwłąszcza organizacji tej ważnej Konferencji. Wspierając finansowo to przedsięwzięcie nawiązują Państwo do najlepszych wzorców tych naszych przodków, którzy potrafili z osobistego majątku wspierać działania budujące dobro wspólne. Na pewno wielu z Państwa zechce znaleźć się w gronie mecenasów polskiej kultury i nauki. Jest to ważne, zważywczy, że jest ona dziś spychana z z głównego nurtu, często poddawana drwinie i wyszydzana. Dzięki Państwa ofiarności ten trend może ulec odwróceniu.

 

//