Zaznacz stronę

31 stycznia w Collegium Intermarium upamiętniono czas od śmierci Benedykta XVI, który zmarł 31 grudnia ubiegłego roku w Rzymie.

O godz. 07.00 w kościele przy ul. Senatorskiej ks. Wojciech Pobudkowski IBP odprawił Mszę Świętą w intencji dziękczynnej za życie i pontyfikat Benedykta XVI.

O godzinie 10.30 rozpoczęła się konferencja pt. „Józef. Kard. Ratzinger/Benedykt XVI – profeta, teolog, Papież” poświęcona różnym aspektom myśli i działalności kard. Ratzingera/Benedykta XVI. Prelegentami na sesji byli przedstawiciele środowisk akademickich i organizacji katolickich, którzy od lat badają i upowszechniają myśl zmarłego Papieża. Na sali zgromadzonych było kilkunastu uczestników z całej Polski, w tym przedstawiciele duchowieństwa. Referaty na konferencji wygłosili: ks. prof. Andrzej Kobyliński (UKSW) pt. „Tradycja i nowoczesność. Spory filozoficzno-teologiczne w trakcie pontyfikatu Papieża Benedykta XVI” oraz prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz pt. „Józef kard. Ratzinger/Benedykt XVI wobec kryzysu kultury współczesnej”.

red. Tomasz Rowiński i dr Paweł Milcarek ze środowiska Christianitas, które od lat, w czasach, gdy Benedykt XVI był jeszcze kardynałem, prezentowało jego myśl i stanowiska Prefekta Kongregacji Doktryny Wiary.

Ks. prof. Mariusz Kuciński, dyrektor Centrum Myśli Ratzingera, zanim rozpoczął swe właściwe wystąpienie o relacji między rozumem a wiarą w ujęciu Benedykta XVI, przekazał pozdrowienia i wyrazy uznania dla uczestników i organizatorów konferencji od abpa Georga Gänsweina, sekretarza papieża Benedykta XVI. Sekretarz zmarłego Papieża skierował za pośrednictwem ks. profesora słowa podziękowania i zachęty do kontynuowania namysłu nad zagadnieniami, które poruszał zmarły Papież.

Ostatnim referatem konferencji było wystąpienie dra Pawła Beygi z Uniwersytetu Opolskiego, który niezwykle ciekawie i syntetycznie przedstawił wykład pt: Teologiczne aspekty pontyfikatu Benedykta XVI: chrystologia, liturgia, eklezjologia.

Konferencję zakończyła dyskusja, w której prelegenci byli zgodni, co do tego, że pontyfikat Benedykta XVI przebiegał w cieniu pontyfikatu św. Jana Pawła II, z tego powodu myśl i decyzje Pontifexa wciąż czekają na odkrycie.

//