· Uczelnia Collegium Intermarium zorganizowała konferencję „Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu”.

· Celem wydarzenia było uczczenie Święta Chrztu Polski.

· W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki i administracji publicznej – m.in. dr Patryk Jaki, prof. dr hab. Jacek Bartyzel i Marek Jurek. Odczytany został również list ministra edukacji i nauki dr. hab. Przemysława Czarnka.

· Prelegenci odnieśli się do tematyki Chrztu Polski w kontekście historycznym i współczesnym, wskazując na konieczność ochrony chrześcijańskiego dziedzictwa polskiej kultury i państwowości.

Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Konferencji Episkopatu Polski. Wydarzenie otworzył rektor Collegium Intermarium adw. dr Bartosz Lewandowski. Następnie odczytano list ministra Przemysława Czarnka. Zwrócił on uwagę na ważność ochrony chrześcijańskiego dziedzictwa w dobie postępującej laicyzacji.

– Istotą Chrztu Polski jest ukonstytuowanie się naszej narodowej tożsamości, opartej na niezbywalnych po dziś dzień wartościach chrześcijańskich. Obecnie zyskują one na znaczeniu w związku z postępującą laicyzacją społeczeństwa. Jestem przekonany, że dzięki nim Polska, jako słynące od wieków przedmurze chrześcijaństwa, pozostanie widomym znakiem dla całego świata, ludzi wierzących w naukę Kościoła katolickiego – zaznaczył minister.

Następnie głos zabrał były marszałek Sejmu Marek Jurek. Podkreślił on znaczenie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski dla późniejszego obalenia komunizmu.

– Nie zawsze zdajemy sobie sprawę ze zwrotnych momentów w historii. W moim przekonaniu, takim zwrotnym momentem, decydującą bitwą, która otworzyła drogę narodów Europy Środkowej do wyzwolenia, która zatrzymała społeczne postępy komunizmu, była Wielka Nowenna Tysiąclecia Chrztu Polski – stwierdził Marek Jurek.

Wystąpienie prof. dr. hab. Jacka Bartyzela dotyczyło natomiast sensu ideowego i wymiaru religijnego koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Wykładowca Collegium Intermarium zwrócił uwagę na znaczenie Chrztu dla początków polskiej państwowości.

– Koronacja Bolesława Chrobrego była możliwa wyłącznie dzięki temu, że wcześniej nastąpił Chrzest Polski. Stanowiła ona logiczną konsekwencję włączenia Polski w świat ówczesnej christianitas – zauważył profesor.

O wartości chrześcijańskiego dziedzictwa dla losów polskiego państwa w perspektywie historycznej i współczesnej mówił z kolei dr Patryk Jaki.

„Nasza Polska, ukonstytuowana i silna Chrztem, zmieniała losy świata. Wielokrotnie wygrywaliśmy dla Europy wolność. Wielu próbowało ją zniszczyć, jednak nie daliśmy się nawet wtedy, gdy Polski nie było na mapie” – zaznaczył europoseł.

Głos zabrał również adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Instytutu Ordo Iuris. Przypomniał on o aksjologii polskiej Konstytucji i o tym, jak odnosi się ona do zagadnienia chrześcijańskiego dziedzictwa.

– Konstytucja rozpoznaje istnienie ogólnoludzkich wartości, a zatem istnieje uniwersalna aksjologia, właściwa naturze ludzkiej. Ustawa zasadnicza przewiduje też pierwszeństwo przyrodzonej godności wobec prawa stanowionego. Istnieje więc porządek ponadnormatywny, będąy źródłem obowiązywania porządku prawnego stanowionego – podkreślił prawnik.

Jako ostatni głos zabrał prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz. Odniósł się on do zagadnienia uniwersalizmu i ekskluzywizmu kultury chrześcijańskiej.

– Kultura ma humanizować człowieka. Ma w nim kształtować to, co najcenniejsze, czyli usprawnić jego rozum i wolę, pomóc mu pokierować emocjami, żeby nie one nim rządziły, ale by potrafił on podporządkować je sobie. Ma go uczynić mądrym i dobrym człowiekiem – zauważył wykładowca Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego.

//