Zaznacz stronę

Kontakt

Skontaktuj się z nami przez e-mail lub możesz wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe

 

6 + 15 =

Informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane przez Uczelnię Collegium Intermarium w celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w formularzu kontaktowym
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię Collegium Intermarium, adres: Plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa, wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 385 (dalej: Administrator danych lub Uczelnia) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Uczelnią w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, organizowanych konferencjach, spotkaniach otwartych i innych inicjatywach, a także o możliwościach wspierania działalności Uczelni.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie opisany przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym ani informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, organizowanych inicjatywach czy możliwości wsparcia Uczelni.
Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, który jest przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres siedziby Uczelni: Plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: iod@collegiumintermarium.pl

Adres i dane rejestrowe:

ul. Bagatela 12, III piętro,
00-585 Warszawa

NIP: 5252862548
REGON: 388902058

Biuro rekrutacji:

Czynne:
poniedziałek-czwartek: 13:00 – 16:30
tel: 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Biuro spraw studenckich:

Czynne:
wtorek-środa: 12:00 – 15:00
tel: 22 110 30 91

Biuro spraw słuchaczy studiów podyplomowych:

Czynne:
poniedziałek-piątek: 12:00 – 16:30
sobota-niedziela: 10:00 – 15:00
tel: 22 110 30 91

Sekretariat:

tel: 783 687 888
kontakt@collegiumintermarium.org
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Materiały dla mediów

//