Do 10 listopada została przedłużona rekrutacja na wyjątkowe studia LL.M in Human Rights and International Dispute Resolution:

https://collegiumintermarium.org/international-human-rights-law/

Przedłużamy także rekrutację na studia podyplomowe. Do 15 października można zapisać się na kierunek Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności, zaś do 18 października na pozostałe kierunki, w tym: Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty, Zarządzanie procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji, Organizacja i mentoring w edukacji domowej, Polityka rodzinna w samorządzie oraz Nowoczesne metody dowodowe.

//