Zaznacz stronę

 

Od teraz w Bazie Usług Rozwojowych PARP znajdą Państwo dwie nowe możliwości kształcenia w Collegium Intermarium. Zapraszamy na studia podyplomowe z zakresu zarządzania procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji oraz nowoczesnych metod dowodowych.

 

ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZAKUPOWYMI W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, w tym pracownicy przedsiębiorstw zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także pracownicy służby cywilnej, administracji rządowej i samorządowej oraz inne osoby zainteresowane pogłębieniem umiejętności w zakresie efektywnego wydatkowania środków, w tym publicznych, chcące podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez nabycie wiedzy i rozwój umiejętności z obszaru zamówień oraz z zakresu szeroko rozumianej organizacji procesów zakupowych. Odbiorcami studiów są również osoby zajmujące się lub planujące zajmować się zamówieniami w sektorze prywatnym. Studia są więc adresowane zarówno do zamawiających, jak i wykonawców.

NOWOCZESNE METODY DOWODOWE: 

Kurs dedykowany dla prawników, aplikantów (w szczególności adwokackich oraz radcowskich), adwokatów i radców prawnych, biegłych. Zapraszamy jednak oprócz tego wszystkich zainteresowanych!

 

PARP jest pośrednikiem między dostawcą usług, a osobami czy podmiotami poszukującymi usługi rozwojowej. W Bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa zweryfikowana przez Administratora dostawcy usług, na które może się zapisać uczestnik posiadający dofinansowanie ze środków publicznych, oraz takich, których koszty uczestnik pokrywa z własnych środków. Wszystkie szkolenia można odnaleźć wykorzystując kategorie znajdujące się poniżej, bądź przez kontekstową wyszukiwarkę.

 

 

 

//