O nowej jakości edukacji – znaczenie elitarnych uczelni klasycznych w Polsce

  • W ostatnich tygodniach, na zaproszenie Instytutu Ordo Iuris i Collegium Intermarium, w Polsce gościła kanadyjska prawnik, prof. Jane Adolphe.
  • Jej pobyt zakończyła konferencja prasowa, podczas której omówiony został temat funkcjonowania w Polsce elitarnych uczelni klasycznych.
  • Przedstawiciele Collegium Intermarium opowiedzieli o osiągnięciach swojej placówki oraz o inspiracjach jakie czerpią z funkcjonowania tego typu szkół wyższych za granicą.
  • Podczas konferencji podkreślono, że uczelnie takie jak CI są odpowiedzią na problem masowego kształcenia i związanego z tym obniżenia poziomu nauczania.
  • Adolphe zaznaczyła, że Collegium Intermarium to miejsce, które zapewnia spersonalizowane podejście do studentów i dzięki temu jest możliwe rozwijanie talentów każdego z nich.

Konferencja była okazją do dyskusji na temat modelu kształcenia w Polsce. Prelegenci przedstawili problemy jakie dotykają uczelnie masowe i wskazali na możliwości ich rozwiązania wypływające z działalności elitarnych uczelni klasycznych. Na przykładzie Collegium Intermarium, opowiedzieli o systemie edukacji klasycznej, opartym na bezpośredniej relacji wykładowcy ze studentem.

– Grupy kilkunastu osób na studiach stacjonarnych to jest to, co chcemy osiągać co roku. Nie jesteśmy zainteresowani budową uczelni masowej, która przyjmuje bardzo wielu studentów. Wysoka jakość edukacji w Collegium Intermarium musi iść w parze z możliwościami indywidualnego podejścia do naszych studentów i słuchaczy – zaznaczył adw. dr Bartosz Lewandowski, rektor Collegium Intermarium.

Podczas konferencji podano również przykłady uczelni, na których wzoruje się Collegium Intermarium. Są to amerykańskie szkoły wyższe, realizujące klasyczny model elitarnego uniwersytetu. Placówki takie jak Ave Maria School of Law, Magdalen College of Liberal Arts, University of Notre Dame czy Thomas Aquinas College, mimo upływu wielu lat od początku ich funkcjonowania, dalej pozostają uczelniami niewielkimi. Posiadają jednak uznaną renomę i wpływają na debatę publiczną w USA.

O planach Collegium Intermarium mówił dr Filip Ludwin, dziekan CI.

– Zaprosimy dziesięciu wybitnych ekspertów z zagranicy, którzy będą pomagać naszej uczelni rozwijać się i wytyczać kierunki naszej działalności w przyszłości. Celem tego programu jest podniesienie jakości naszej działalności dydaktycznej, akademickiej i badawczej. Uważamy, że jesteśmy w stanie wnieść wiele nowego do polskiego świata akademickiego – zaznaczył.

Prof. Jane Adolphe doceniła sposób funkcjonowania Collegium Intermarium.

– Misja z naciskiem na prawdę, piękno i dobro świadczy o przywiązaniu do głęboko zakorzenionej tradycji intelektualnej, co z kolei pozwala studentom na bogate studium prawa naturalnego i pozytywnego. Collegium Intermarium to instytucja akademicka, którą gorąco polecam osobom poszukującym solidnej edukacji, wolnej od ograniczeń masowej formacji studentów w duchu obecnie panujących ideologii – podkreśliła.

Prof. Jane Adolphe to prawnik specjalizująca się w prawie międzynarodowym i międzynarodowym i prawach człowieka. Jest profesorem w Ave Maria School of Law w Naples na Florydzie oraz adiunkt w School of Law Notre Dame University w Sydney w stanie Indiana. Od 1998 do 2001 r., jako doradca prawny organizacji pozarządowych, brała udział w konferencjach ONZ dotyczących praw kobiet, dzieci i młodzieży oraz spraw związanych z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Pracowała w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Jest autorem lub współautorem wielu książek, m.in. „Wykroczenia seksualne wśród kleru: analiza interdyscyplinarna” (2020). Opowiada w niej m.in. o swoich wysiłkach, które doprowadziły do wszczęcia śledztwa w Watykanie w związku z ujawnionymi przez dziennikarzy w 2017 r. przypadkami nadużyć seksualnych.

//