Zaznacz stronę

W czwartkowej audycji „Kluczowy temat” w Radiu Poznań wzięli udział koordynator kierunku „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności” – Arkadiusz Robaczewski, oraz Prezydent Uczelni – Jakub Rożek.

Przedstawiciele Uczelni nawiązali do uruchomienia filii Collegium Intermarium w Poznaniu. – Chcemy być obecni w życiu akademickim całego kraju, więcej, obejmujemy i współpracujemy z krajami tworzącymi region Intermarium – zauważył Robaczewski, podkreślając, że pierwszym kierunkiem studiów podyplomowych w poznańskiej filii będą zajęcia z Etyki. – Program tego kierunku ma wymiar praktyczny: nauczyciele, którzy kończą te studia uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkołach. Pamiętajmy, że od następnego roku szkolnego uczniowie, którzy nie będą uczęszczali na lekcje religii będą zobowiązani do uczęszczania na etykę – podkreślił Robaczewski.

Z kolei prezydent Jakub Rożek zwrócił uwagę na fakt, że oferta studiów skierowana jest do wszystkich nauczycieli szkół państwowych i prywatnych w Polsce, również dla tych którzy chcieliby uczestniczyć w zajęciach w formie zdalnej bądź hybrydowej. – Studia trwają 3 semestry, a więc 1,5 roku. Program jest unikalny, ułożony według naszych misji i wartości, leżących u podstaw założenia Uczelni – powiedział Rożek.

– Unikalność kierunku polega na tym, że etyka jako dziedzina filozofii dotyczy działania człowieka, dotyka jego istnienia – dodał Robaczewski, następnie zaś wspomniał słowa jednego z założycieli KUL, który napisał przed wojną że „Każda etyka jakoś wychowuje – do dobra albo do zła”. – My w tytule nawiązujemy do słowa „cnota”, słowa dziś zapomnianego, a będącego fundamentem naszej kultury i cywilizacji. Dzisiaj na wydziałach pedagogicznych nie mówi się o cnotach, a jeżeli już, to wyłącznie w kontekście historycznym. Unikatowość naszego kierunku polega na tym, że wracamy do tego o czym zapomnieliśmy, a co jest fundamentalne, bez czego nie ma rozwoju człowieka. Chcemy przygotować nauczycieli do tego, by w świecie zamętu, w świecie dowolności w podejmowaniu działań i decyzji, nauczyciele potrafili zachęcić młodych ludzi do tego by byli pięknymi i dobrymi – podkreślił Robaczewski.

Przedstawiciele Collegium Intermarium zachęcili wszystkich nauczycieli do aplikowania na kierunek. Jak wspomnieli podczas audycji, najprawdopodobniej pierwszych 25 miejsc będzie bezpłatnych, a o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Rekrutacja na studia potrwa do 25 marca, zaś pierwszy zjazd ma odbyć się w dniach 2-3 kwietnia 2022 roku.

Studia z Etyki wystartują również w Lublinie. Rekrutacja również potrwa do 25 marca, zaś pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 26-27.03. Na studia w obydwu miastach można zapisać się poprzez link poniżej.

 

 

Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności

Cała rozmowa: 

//