Zaznacz stronę

· Uczelnia Collegium Intermarium rozpoczyna działalność dydaktyczną, wraz z początkiem nowego roku akademickiego.

· 30 września CI podpisało umowę o współpracę z francuskim Instytutem Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych (ISSEP).

· Uczelnię tę reprezentowała jej założycielka – francuska polityk Marion Maréchal.

· Porozumienie ma być odpowiedzią na „kryzys cywilizacji i życia akademickiego”.

· Współpraca dotyczyć będzie m.in. publikacji ekspertyz, organizacji wydarzeń i wymiany studenckiej.

Początkiem działalności dydaktycznej uczelni założonej przez Instytut Ordo Iuris będzie międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem „Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach cancel culture”. W wydarzeniu wezmą udział naukowcy, politycy i publicyści z wielu krajów. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prof. Adrian Vermuele – wykładowca prawa na Uniwersytecie Harvarda, Sohrab Ahmari – redaktor opinii „New York Post” i autor bestsellerowych książek, a także dr Józef Zych – były marszałek Sejmu. Konferencja odbędzie się 1 października.

Dzień wcześniej, Collegium Intermarium oraz ISSEP podpisały umowę o współpracy. Porozumienie ma się opierać na „ochronie i promocji wspólnych wartości, do których należą niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna, dziedzictwa chrześcijańskiego, kultury i etyki”. Sygnatariusze zapewniają, że będą „przypominać o prawdziwym celu edukacji – integralnym rozwoju człowieka”. Celem umowy jest także „budowanie przestrzeni do dyskusji o wspólnej kulturze i różnorodności tradycji cywilizacji europejskiej”.

Współpraca uczelni będzie dotyczyć m.in. tworzenia raportów i ekspertyz. Obie placówki mają współdziałać także w obszarze doskonalenia metod dydaktycznych oraz organizacji wydarzeń naukowych. Collegium Intermarium i ISSEP planują również prowadzenie wymiany studenckiej. Porozumienie podpisał dr Tymoteusz Zych – rektor Collegium Intermarium oraz Marion Maréchal – dyrektor wykonawczy ISSEP, była deputowana do francuskiego Zgromadzenia Narodowego.

– Dzisiaj akademia odeszła bardzo daleko od jej właściwego ducha, od oryginalnej idei uniwersytetu, od pojmowania uniwersytetu jako przestrzeni wolnej i nieskrępowanej debaty, poszukiwania prawdy, dla którego także idee dobra, prawdy i piękna są stałym punktem odniesienia. Dzisiaj coraz mniej jest miejsca na prawdę, a coraz więcej na ideologię – podkreślił podczas konferencji prasowej rektor Collegium Intermarium, dr Tymoteusz Zych.

– Pojęcia prawdy i dobra są we współczesnych czasach bardzo kontestowane. Cieszę się, że w Collegium Intermarium odnalazłam przywiązanie do kultury klasycznej, wolności debaty, pluralizmu intelektualnego, a także ideę całkowitego kształtowania osobowości, a nie tylko formowania ekspertów – zaznaczyła Marion Maréchal.

//