Zaznacz stronę

Po niespełna roku działalności Uczelnia Collegium Intermarium rozszerza swój zasięg o kolejne miasta. Na początku marca 2022 roku decyzją Senatu Uczelni otwarte zostały dwie nowe filie: w Poznaniu i w Lublinie. Na początek w obu filiach odbywać się będą studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli.

Inauguracja filii jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju uczelni – Otwarcie filii to wychodzenie z rzeczywistością klasycznego uniwersytetu do społeczności lokalnych, to budowanie czegoś, co było określane mianem „scholii” – sprawianie, że wiedza, nie przestając być czymś elitarnym, jest uniwersalnie dostępna – przekonuje koordynator obu filii, Arkadiusz Robaczewski z Collegium Intermarium. Jak dodaje wiceprezydent uczelni Karol Handzel, to nie jedyna aktywność Collegium na tym polu. – W planach mamy również dwie kolejne filie na terenie Polski. Ponadto cały czas rozwijamy naszą sieć kontaktów i współpracy międzynarodowej. W tej chwili opracowujemy między innymi projekty wymian akademickich dla osób z krajów Międzymorza, a także studia dla przedstawicieli organizacji polonijnych działających w krajach tego regionu – informuje Handzel.

Filie otwarte dzięki współpracy z lokalnymi społecznikami

W Lublinie współpraca nawiązana została z jedną z najbardziej zasłużonych polskich organizacji – Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” w Lublinie. – Współpraca z Collegium Intermarium – młodą uczelnią, której misją jest nawiązywanie do najlepszych wzorców kulturowych i wychowawczych naszej cywilizacji, tych wzorców, które kształtowały ducha polskości – jest czymś naturalnym dla naszej organizacji – przekonuje Tomasz Stańko, prezes TG „Sokół w Lublinie. To nie pierwsza współpraca pomiędzy „Sokołem”, a uczelnią – w październiku 2021 roku członkowie towarzystwa zorganizowali dla studentów I roku prawa wyjazd integracyjny połączony z zajęciami wychowania fizycznego, w tym z zajęciami na strzelnicy. – To, że w murach siedziby TG Sokół gościmy filię CI jest czymś zupełnie zrozumiałym, tym bardziej, że uczelnia prowadzi studia dla nauczycieli, którzy mają doskonalić swoje umiejętności we wzbudzaniu w uczniach hartu ducha, uczyć ich odróżniania prawdy od fałszu, dobra od zła, piękna od szpetoty. To bardzo bliskie celom sokolskim – dodaje Stańko.

W podobnym tonie wypowiadają się też współpracownicy uczelni z Poznania. – Otwarcie filii Collegium Intermarium w Poznaniu napawa nadzieją, że oto tworzy się miejsce będące okazją do powrotu do tego, co jest zadaniem Akademii, co ukształtowało najlepsze cechy naszej cywilizacji: prymat prawdy, dobra piękna – komentuje Bogusław Kiernicki z Fundacji św. Benedykta, odpowiadającej za powstanie filii w Poznaniu. – Te wartości były w ostatnim czasie mocno rugowane z życia akademickiego i społecznego w ogóle. A przecież bez nich  nie ma prawdziwego rozwoju, ani ekonomicznego, ani rodzinnego, ani państwowego ani jakiegokolwiek innego. Dlatego tak bardzo cieszy nas powstanie filii w Poznaniu, zwłaszcza, że  rozpoczyna ona działalność od kształcenia nauczycieli, co jest dodatkowym  źródłem nadziei na przekazanie przez nich ważnego  impulsu dla młodego pokolenia, które ma szanse odnaleźć tu swoje duchowe korzenie i inspiracje – dodaje Kiernicki.

Pierwszym kierunkiem Etyka

Wspomniane kształcenie nauczycieli odbywać się będzie w obu filiach na kierunku „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności”. Na adresowanym właśnie do nauczycieli kierunku możliwe będzie zdobycie uprawnień do nauczania etyki w szkołach. Co więcej, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki, nauczyciele uzyskali możliwość bezpłatnego studiowania. Rekrutacja na studia w Poznaniu i w Lublinie potrwa do 25 marca, zaś pierwszy zjazd ma odbyć się w dniach 26-27 marca (Lublin) oraz 2-3 kwietnia 2022 roku (Poznań). Więcej informacji o kierunku dostępnych jest tutaj.

 
//