Od stycznia rusza rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie organizacją pozarządową w Collegium Intermarium.

Słuchacze poznają sposoby sprawnego zarządzania własną organizacją, myślenia projektowego, pozyskiwania i zarządzania funduszami, a także promocji pozwalającej trafiać do jak najszerszej grupy odbiorców. Będą kształcić kompetencje fundraisingowe, kluczowe dla rozwoju organizacji. Program uwzględni również rolę wolontariatu, zlecanie zadań publicznych oraz partycypację obywateli w konsultacjach społecznych.

Atutem studiów jest bezpośredni kontakt z praktykami z III sektora, a także administracji publicznej i instytucji wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W trosce o rozwój organizacji pozarządowych podpowiadamy jak zdobyć dofinansowanie na studia. Do 10 stycznia do godziny 14:00 można składać wnioski do programów Narodowego Instytutu Wolności. Dofinansowanie studiów z zarządzania NGO-sem wpisuje się zarówno w Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (zwłaszcza priorytetu 1a), jak również NOWEFIO.

W przypadku dofinansowania z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, studia na Collegium Intermarium idealnie wpisują się w podnoszenie kompetencji kadry organizacji. W budżecie wniosku należy uwzględnić czesne studiów w wysokości 5000zł (opłata roczna) w budżecie na 2022 rok.

Z kolei w przypadku Programu NOWEFIO, uczestnictwo w studiach jako podniesienie kompetencji kadry, a tym samym rozwój instytucjonalny może zostać wpisane w kategorię III: Koszty związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji. Należy jednak pamiętać, że koszty tej kategorii nie mogą przekroczyć 20% wartości dotacji. Dodatkowo, we wniosku należy uzasadnić konieczność poniesienia tego wydatku.

Rezultatem ukończenia studiów będzie uzyskany w 2023 roku dyplom. Dodatkowo, w celu poprawnego rozliczenia dotacji, Uczelnia może wystawić słuchaczowi zaświadczenie o odbywaniu studiów.

Już wkrótce o dofinansowanie na studia w Collegium Intermarium będzie można ubiegać się również za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych PARP.

„Praca w organizacji pozarządowej wymaga coraz wyższych kompetencji. Chcemy pomagać NGO-som w profesjonalizacji i wzmacnianiu ich wpływu na otaczającą rzeczywistość. Nasza kadra to przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem w III sektorze” – mówi dr Filip Ludwin, prorektor ds. kształcenia w Collegium Intermarium a zarazem jeden z wykładowców na kierunku.

Rozpoczęcie zajęć na kierunku planowane jest na kwiecień 2022 roku.

 

//