Wpłacona darowizna zasili Fundusz Stypendialny, który pokryje koszty studiowania naszych najzdolniejszych studentów.

Wpłacona darowizna zasili Fundusz Naukowy, który pokryje koszty badań naukowych, organizacji międzynarodowych konferencji, publikacji raportów eksperckich oraz innych elementów bieżącej działalności naukowej uczelni.

Dziękujemy za włączenie się w misję Collegium Intermarium!

//