Collegium Intermarium

Powołaliśmy Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową i Kolegium Suwerenności. Dołącz do Nas!

Instytut Ordo Iuris oraz Collegium Intermarium powołują Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową, jako niezależny ośrodek, łączący wysiłki przedstawicieli wielu dziedzin akademickich z profesjonalizmem ekspertów posiadających doświadczenie administracyjne i rządowe. Zadaniem Centrum jest zapewnienie stabilnego eksperckiego zaplecza dla wszystkich ruchów suwerennościowych powoływanych licznie w tych dniach w Polsce. Centrum nawiązuje ścisłą współpracę z najszerszym środowiskiem obywatelskim, skupionym w organizacjach społecznych oraz ruchach, dla których indywidualnego i zespołowego współdziałania powołane zostało Kolegium Suwerenności.

Już trwają prace analityczne w ramach Centrum Badań Strategicznych nad Suwerenną Polityką Narodową. Przed końcem roku Centrum zaprezentuje pierwsze raporty oraz zaproponuje strategię działania wobec nieuchronnego zatwierdzenia przez Parlament Europejski projektu 267 poprawek do traktatów UE. Każdy narodowy, suwerennościowy ruch społeczny już w najbliższych dniach będzie mógł otrzymać wsparcie naszych doświadczonych ekspertów. Sukces tego przedsięwzięcia zależny jest od zaangażowania setek ekspertów oraz tysięcy obywateli w strukturę powołanego wspólnie z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris  Kolegium Suwerenności.

Naszym obowiązkiem jako prawników, naukowców, praktyków, działaczy społecznych i obywateli, jest stanąć w obronie Ojczyzny. Opór wobec historycznego zagrożenia naszej niepodległości i suwerenności musi połączyć Polaków ponad wszelkimi podziałami. Wspólnym mianownikiem tego działania jest umiłowanie Polski, a mottem „Pro libertate Poloniae!” – „Za wolność Polski!”.

Od kilku miesięcy pracowaliśmy nad powołaniem wspólnie z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Centrum Badań
Strategicznych nad Suwerenną Polityką Narodową. Uznaliśmy, że szczególnie w obecnym czasie, będzie to doskonała instytucja, która zajmie się monitorowaniem oraz badaniem proponowanych zmian prawnych w Unii Europejskiej w kontekście suwerenności Polski, badań i analiz w obszarze polityki zagranicznej czy bezpieczeństwa, a także np. wymiaru sprawiedliwości. Nasze Centrum będzie miało realny wpływ na kształtowanie opinii i postaw patriotycznych kolejnych pokoleń Polaków, a także świadomości dotyczącej prowadzenia polityki prosuwerennościowej. Wypełniamy w ten sposób jako Uczelnia Collegium intermarium kolejny element naszej misji edukacyjnej – powiedział Rektor CI dr Bartosz Lewandowski.

 

Szeroko pojęty obóz polskiej suwerenności potrzebuje niezależnego od politycznej koniunktury zaplecza analitycznego, programowego i kadrowego, które nie wpisuje się w bieżące partyjne zmagania. Centrum to niezależny ośrodek, łączący wysiłki przedstawicieli wielu dziedzin akademickich z profesjonalizmem ekspertów posiadających doświadczenie administracyjne i rządowe. Towarzyszące mu Kolegium Suwerenności to szersza platforma współpracy ze środowiskiem obywatelskim, skupionym w organizacjach społecznych oraz ruchach, dla których zachowanie suwerenności jest sprawą istotną – powiedział Artur Chodziński, Współtwórca i ekspert Centrum Badań Strategicznych nad Suwerenną Polityką Narodową. Doradca zarządów w spółkach prawa handlowego. Były funkcjonariusz służb RP.

W Centrum Badań Strategicznych nad Suwerenną Polityką Narodową funkcjonować będą ośrodki badawcze odnoszące poszczególne aspekty polityki państwa do zagadnienia suwerenności:

1) Polityka Bezpieczeństwa i Obrona Narodowa,

2) Suwerenność Państw Narodowych w Unii Europejskiej,

3) Ład Konstytucyjny i Wymiar Sprawiedliwości,

4) Kultura i Dziedzictwo Narodowe,

5) Nauka i Edukacja,

6) Patriotyzm Gospodarczy i Rozwój Strategiczny,

7) Ochrona Zdrowia,

8) Przestrzeń Medialna.