Zaznacz stronę

Pierwsza tura rekrutacji na Prawo w Collegium Intermarium dobiegła końca. Dziękujemy za zgłoszenia i udział w rozmowach kwalifikacyjnych wszystkim kandydatom. 

Rekrutacja na studia prawnicze na rok akademicki 2021/2022 są w dalszym ciągu możliwe!

Chętnych, którzy nie zdążyli wziąć udziału w I turze rekrutacji, zachęcamy do zapisania się na listę rezerwową za pomocą formularza rekrutacyjnego. Kandydaci z tej listy zostaną poinformowani telefonicznie o rozpoczęciu drugiej tury rekrutacji i możliwości odbycia egzaminu wstępnego na studia. 

Egzamin odbywa się w formie rozmowy na temat dwóch wybranych przez kandydata lektur z listy dostępnej na stronie Collegium Intermarium. Ocenie będzie podlegać umiejętność rozumienia i analizy tekstu, a także argumentacji własnego zdania i przedstawienia poprawnego logicznie wywodu. 

Warto spróbować! Kierunek Prawo w Collegium Intermarium to coś więcej niż studia prawnicze. To także tutoring, klasyczna humanistyka, sprawy międzynarodowe, języki obce i przygotowanie ekonomiczne! Kształcimy prawników wyposażonych w szeroką wiedzę humanistyczną, świadomych znaczenia łacińskiej kultury, chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku w dziejach Europy i świata. Wprowadzamy w doskonałą znajomość prawa międzynarodowego i najważniejsze zagadnienia gospodarcze. Przygotowujemy do zajmowania najwyższych stanowisk w świecie prawa, biznesu, nauki, polityki, mediów, organizacji międzynarodowych i organów administracji publicznej. Nawiązując do klasycznych wzorców akademickich, zapewniamy zindywidualizowane kształcenie oparte na relacji mistrz-uczeń na każdym etapie studiów. 

 

Informacje o studiach prawniczych

//