Zaznacz stronę

Jeśli przeznaczysz milion złotych na wsparcie uczelni wyższej, możesz wliczyć w koszty półtora miliona!

Chciałbyś być mecenasem nauki? Nie zwlekaj! W tym roku przedsiębiorca, który zechce sponsorować edukację wyższą w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, może liczyć na atrakcyjne warunki ulgi CSR.

50% kosztów poniesionych w ramach sponsorowania uczelni wyższej można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT). Oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, przedsiębiorca ma prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozlicza więc 150% poniesionego kosztu.

Odliczeniu podlegają m.in.

  • koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce,
  • koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych,
  • koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy.

Na przykład, jeżeli ufundujesz 3 roczne stypendia studentom prawa (30 000zł), opłacając liniowy podatek PIT według 19-procentowej stawki w podatku dochodowym, możesz odliczyć:

  • 5700 zł jako koszt uzyskania przychodu,
  • 2850 zł z tytułu ulgi sponsoringowej.

W ten sposób obniżysz swój podatek o 8550 zł.

Jedną z uczelni gotowych do podjęcia współpracy z darczyńcami i sponsorami jest Collegium Intermarium. Uczelnia zachęca do włączania się w jej misję każdego, komu bliskie są wartości chrześcijańskie, budowanie silnej pozycji Polski i Międzymorza oraz idea klasycznego uniwersytetu. Przedmiotem wsparcia ze strony firm i przedsiębiorców jest Fundusz Stypendialny, który zapewnia nieodpłatną edukację naszym najwybitniejszym studentom Collegium. Uczelnia jest także otwarta na propozycje praktyk dla studentów. Zachęca także do zapewnienia rozwoju pracownikom przedsiębiorstw poprzez skorzystanie z bogatej oferty studiów podyplomowych w uczelni Collegium Intermarium, które firma może ufundować własnym pracownikom.

Stypendia dla studentów można ufundować na stronie internetowej https://collegiumintermarium.org/wspieram/

//