Zaznacz stronę

· Uczelnia Collegium Intermarium rozpoczęła rok akademicki.

· Inauguracją jest międzynarodowa konferencja z udziałem naukowców, polityków i publicystów m.in. z USA, Francji, Węgier, Chorwacji i Polski.

· W wydarzeniu biorą udział m.in. francuska polityk Marion Maréchal, redaktor opinii „New York Post” Sohrab Ahmari, prof. Adrian Vermuele z Uniwersytetu Harvarda, czy były marszałek Sejmu dr Józef Zych.

· Konferencja nosi tytuł „Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach cancel culture”.

– Chcemy, aby nasz uniwersytet, zamiast być kolejną szkołą opartą na utartych schematach, nastawioną na masowe kształcenie, stworzył przestrzeń prawdziwej, otwartej debaty, przestrzeń integralnego rozwoju studenta, w oparciu o klasyczne wartości – podkreśliła pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej Karolina Pawłowska, otwierając konferencję.

– Odrzucenie pojęcia prawdy oznacza dziś nie tylko jej daleko idącą relatywizację. Oznacza to także, na pewnym etapie, nienawiść do prawdy. Obecnie, klasycznie rozumiana prawda staje się wyrzutem sumienia. Mówienie dzisiaj, że prawda obiektywna istnieje, dla wielu jest przejawem mowy nienawiści – zaznaczył dr Tymoteusz Zych, rektor Collegium, odnosząc się do tematu konferencji.

Podobną tematykę podjął wicepremier prof. Piotr Gliński w liście skierowanym do uczestników uroczystości.

– Narzędziem współczesnych cenzorów nie jest już oficjalny dekret czy brutalna siła. Ich bronią są media, dezinformacja i tzw. cancel culture – kultura wykluczenia. Pogłębiona refleksja nad tym zjawiskiem jest dziś ważna i bardzo potrzebna – zauważył minister kultury.

– Ewidentnie możemy dziś mówić o wymazywaniu kultury zachodniej, kultury europejskiej. Dlatego fundamentalną rolą uniwersytetu jest walka o naszą tożsamość. Jeśli nie zrobimy z tym nic, to przyczynimy się do masowej amnezji – mówiła Marion Maréchal, założycielka francuskiego Instytutu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych.

Do tematu prawdy odniósł się również Sohrab Ahmari.

– Zagadnienie prawdy w epoce „cancel culture” to, temat najpilniejszy. Wiemy, że atakowana jest prawda — nie tylko głębokie moralne i metafizyczne prawdy naszego klasycznego i chrześcijańskiego dziedzictwa, które Collegium Intermarium stara się zachować i rozwijać, ale nawet najbardziej podstawowe fakty z historii czy biologii. Dziś można być wykluczonym za stwierdzenie, na przykład, że mężczyzna i kobieta są niezmiennymi kategoriami biologicznymi – wykluczonym nawet pośmiertnie – stwierdził pisarz i publicysta.

Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach cancel culture – nagranie livestreama

//