Zaznacz stronę

W tym roku, po raz czwarty, obchodzone będzie Święto Chrztu Polski. Z tej okazji, 23 kwietnia Uczelnia Collegium Intermarium organizuje konferencję popularno-naukową pt. „Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu”. Wydarzenie ma na celu podkreślenie ważności kultury chrześcijańskiej dla kształtowania polskiej państwowości i rozwoju cywilizacyjnego, a wezmą w nim udział m.in. minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. dr hab. Jacek Bartyzel czy były marszałek Sejmu Marek Jurek. Konferencja została objęta patronatem Konferencji Episkopatu Polski oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

STRONA KONFERENCJI – LINK

Organizatorzy konferencji podkreślają, że Chrzest Polski zapoczątkował proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Wydarzenie to odegrało dużą rolę w kształtowaniu polskiej państwowości i suwerenności. Chrzest wprowadził również Polskę w krąg kultury zachodniej i rozpoczął proces przejmowania największych zdobyczy cywilizacyjnych.

W konferencji weźmie udział minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek, który poruszy temat oświaty jako obszaru kształtowania chrześcijańskiej tożsamości. Uczestnikami konferencji będą też m.in. Marek Jurek, prof. dr hab. Jacek Bartyzel czy prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz. Wystąpienia będą dotyczyły zagadnień związanych z historią, prawem, teologią czy kulturą.

Wydarzenie odbędzie się 23 kwietnia w siedzibie Collegium Intermarium przy ul. Bagatela 12 w Warszawie. Początek o godz. 11. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.

//