Zaznacz stronę

Publikacje

Zimowa Szkoła Intermarium

Zimowa Szkoła Intermarium

  Zapraszamy do uczestnictwa w Zimowej Szkole Intermarium, która odbędzie się w terminie 04 - 11 lutego 2023 r.  Wydarzenie jest adresowane dla młodzieży z państw regionu Międzymorza w wieku 18 - 26 lat.   Widzimy...

Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce – Raport Collegium Intermarium nr 1

Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce – Raport Collegium Intermarium nr 1

Eksperci Collegium Intermarium, Ordo Iuris oraz Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przygotowali raport pt. „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”. Rozpad rodziny niesie ze sobą liczne koszty dla finansów publicznych, między innymi dla opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony zdrowia. Ma także negatywny wpływ na dzietność, której spadek prowadzi do zmniejszenia zasobu siły roboczej i osłabia możliwości produkcyjne gospodarki.

Philosophy of the Law of Nations

Philosophy of the Law of Nations

Niniejsza praca ma na celu zbadanie i przeanalizowanie rzeczywistego zachowania podmiotów międzynarodowego porządku prawnego. Nacisk zostanie położony na zachowanie państw, podmiotów i osób, aby zobaczyć, w jaki sposób powstają reguły kontrolujące zachowanie różnych podmiotów.

W poszukiwaniu pewności prawa

W poszukiwaniu pewności prawa

W tradycji prawa anglosaskiego instytucja wiążącego precedensu sądowego jest traktowana jako czynnik zwiększający poziom przewidywalności orzeczeń sądowych. Stanowisko to może prima facie wydawać się zaskakujące z perspektywy prawnika wykształconego w Europie kontynentalnej.

Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym

Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym

Pozycja biegłego w polskim procesie, zarówno cywilnym, jak i karnym, jest doskonałym świadectwem naszego przywiązania do klasycznej definicji prawdy w jej ujęciu wywodzącym się jeszcze z Metafizyki Arystotelesa, kształtowanej następnie przez św. Tomasza z Akwinu, a ujętej w czasach nam współczesnych przez prof. Stanisława Judyckiego w zdaniu: „Prawda jest cechą sądu, polegającą na zgodności pomiędzy treścią tego sądu a faktem, do którego treść ta się odnosi”.

Manifest z Ventotene. Tekst – Tłumaczenie – Komentarz

Manifest z Ventotene. Tekst – Tłumaczenie – Komentarz

Komisja Europejska w „Białej Księdze” o przyszłości Unii Europejskiej wymienia tylko jedno źródło ideowe jej dalszego rozwoju – napisany w duchu ideologii marksistowskiej Manifest z Ventotene. Jego autorzy zakładają federalizację Europy, niezależnie od woli mieszkańców kontynentu. 

Kultura Prawna: Czesławowi Martyniakowi in memoriam

Kultura Prawna: Czesławowi Martyniakowi in memoriam

Prezentowane w niniejszym numerze „Kultury Prawnej” prace ogniskują się wokół koncepcji prawa w twórczości św. Tomasza z Akwinu oraz jego następców, jak również związane są z szeroko pojętym problemem relacji między prawem i moralnością, także w bardzo współczesnym kontekście.

//