Zaznacz stronę

ROADMAP

2021

2022

2023

2024

2025

  2021

 • fundraising: zebranie 1 mln USD
 • rekrutacja leadership team
 • założenie uczelni i uruchomienie pierwszych studiów magisterskich i
  podyplomowych
 • zorganizowanie 2 konferencji międzynarodowych: Intermarium –
  przestrzeń wolności i ładu oraz Collegium Intermarium: miejsce
  prawdy w czasach cancel culture
 • umowa partnerska z ISSEP
 • powstanie raportów: „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”
  oraz „Pomiędzy Europą narodów a superpaństwem”

  2022

 • fundraising: zebranie 1,5 mln USD
 • ustanowienie 8 centrów badawczych
 • pozyskanie finansowania i uruchomienie programów badawczych:
  cyberbezpieczeństwo, badania nad cywilizacją chrześcijańską
 • uruchomienie programu wymiany kadr akademickich
 • uruchomienie studiów LL.M.
 • konferencja „Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu
  dziedzictwu”
 • podpisanie porozumienia z Akademią Zamojską
 • powołanie akademickiego klastra środkowej Europy
 • współorganizacja międzynarodowej konferencji w Pradze „St. Adalbert
  and Central Europe”
 • uruchomienie cyklu debat Intermarium
 • nawiązanie współpracy z Litewskim Ruchem Rodzinnym
 • Collegium Intermarium partnerem merytorycznym zjazdu Forum Młodego
  Pokolenia w Trójmorzu w Krasiczynie

  2023

 • uruchomienie kursów letnich i zimowych
 • cykl 10 otwartych wykładów międzynarodowych
 • 12 konferencji realizowanych z międzynarodowymi partnerami
 • Festiwal Edukacji Klasycznej – miejsce do promowania wartości
  klasycznych, współpraca z uniwersytetami konserwatywnymi i
  technologicznymi z Ameryki Północnej, Europy i Azji
 • uruchomienie kierunku nauki społeczne i dziennikarstwo
 • uruchomienie kierunku pedagogika
 • uruchomienie kursów i studiów podyplomowych w Hiszpanii kierowanych
  do słuchaczy z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej
 • uruchomienie wydawnictwa oraz międzynarodowego czasopisma naukowego
  dotyczącego spraw istotnych dla regionu Międzymorza

  2024

 • uruchomienie studiów Liberal Arts: restytucja sztuk wyzwolonych we
  współczesnym świecie
 • uruchomienie Collegium Intermarium Classical Europe Review:
  czasopismo poświęcone edukacji i Europie klasycznej
 • nawiązanie współpracy z uniwersytetami z Ameryki Północnej i Europy
  w celu pogłębiania badań nad edukacją klasyczną
 • nawiązanie współpracy z uniwersytetami z Azji w celu badania i
  poszukiwania wspólnych punktów i podobieństw pomiędzy klasyczną
  Europą a cywilizacją azjatycką: filozofia, sztuka i kultura

  2025

 • Collegium Intermarium do tego czasu uzyskuje pozycję stałego punktu
  referencyjnego w obszarze odnowy edukacji klasycznej i cywilizacji
  łacińskiej
 • rozpoczęcie prac nad budową nowoczesnego kampusu w centralnej Polsce
 • budowa centrów badawczych i instytutów naukowych

– fundraising: zebranie 1 mln USD
– rekrutacja leadership team
– założenie uczelni i uruchomienie pierwszych studiów magisterskich i podyplomowych
– zorganizowanie 2 konferencji międzynarodowych: Intermarium – przestrzeń wolności i ładu oraz Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach cancel culture
– umowa partnerska z ISSEP
– powstanie raportów: „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce” oraz „Pomiędzy Europą narodów a superpaństwem”

– fundraising: zebranie 1,5 mln USD
– ustanowienie 8 centrów badawczych
– pozyskanie finansowania i uruchomienie programów badawczych: cyberbezpieczeństwo, badania nad cywilizacją chrześcijańską
– uruchomienie programu wymiany kadr akademickich
– uruchomienie studiów LL.M.
– konferencja „Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu”
– podpisanie porozumienia z Akademią Zamojską
–  powołanie akademickiego klastra środkowej Europy
– współorganizacja międzynarodowej konferencji w Pradze „St. Adalbert and Central Europe”
– uruchomienie cyklu debat Intermarium
– nawiązanie współpracy z Litewskim Ruchem Rodzinnym
– Collegium Intermarium partnerem merytorycznym zjazdu Forum Młodego Pokolenia w Trójmorzu w Krasiczynie
– uruchomienie kursów letnich i zimowych
– cykl 10 otwartych wykładów międzynarodowych
– 12 konferencji realizowanych z międzynarodowymi partnerami
– Festiwal Edukacji Klasycznej – miejsce do promowania wartości klasycznych, współpraca z uniwersytetami konserwatywnymi i technologicznymi z Ameryki Północnej, Europy i Azji
– uruchomienie kierunku nauki społeczne i dziennikarstwo
– uruchomienie kierunku pedagogika
– uruchomienie kursów i studiów podyplomowych w Hiszpanii kierowanych do słuchaczy z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej
– uruchomienie wydawnictwa oraz międzynarodowego czasopisma naukowego dotyczącego spraw istotnych dla regionu Międzymorza
– uruchomienie studiów Liberal Arts: restytucja sztuk wyzwolonych we współczesnym świecie
– uruchomienie Collegium Intermarium Classical Europe Review: czasopismo poświęcone edukacji i Europie klasycznej
– nawiązanie współpracy z uniwersytetami z Ameryki Północnej i Europy w celu pogłębiania badań nad edukacją klasyczną
– nawiązanie współpracy z uniwersytetami z Azji w celu badania i poszukiwania wspólnych punktów i podobieństw pomiędzy klasyczną Europą a cywilizacją azjatycką: filozofia, sztuka i kultura
– Collegium Intermarium do tego czasu uzyskuje pozycję stałego punktu referencyjnego w obszarze odnowy edukacji klasycznej i cywilizacji łacińskiej
– rozpoczęcie prac nad budową nowoczesnego kampusu w centralnej Polsce
– budowa centrów badawczych i instytutów naukowych
//