Zaznacz stronę

Studia w Collegium Intermarium przeznaczone są dla osób chcących w przyszłości zostać elitami regionu Międzymorza, dlatego kładziemy nacisk na kształcenie i wiedzę kandydatów już na etapie rekrutacji. Jednym z jej elementów jest rozmowa kwalifikacyjna na kierunku prawo – zostanie ona przeprowadzona na podstawie dwóch przeczytanych przez kandydata lektur (lub ich fragmentów).

Tegoroczne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 18 lipca 2022 roku w siedzibie Uczelni Collegium Intermarium.

O konkretnym dniu i godzinie rozmowy każdy z kandydatów zostanie poinformowany w wiadomości mailowej bądź telefonicznej.

Lista lektur na prawo

Przed rozmową prosimy o zapoznanie się z treścią wybranych przez kandydata dwóch lektur z poniższej listy – treść tych lektur będzie tematem rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszczalna jest znajomość jedynie fragmentu lektury, jednak nie krótszego niż jeden rozdział bądź analogiczna jednostka redakcyjna.

 1. Platon – „Uczta” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/platon-uczta/ lub „Gorgiasz”
 2. G.K. Chesterton – „Uparta Ortodoksja” https://teologiapolityczna.pl/gilbert-keith-chesterton-uparta-ortodoksja-tpct-11–
 3. T.S. Eliot – „Uwagi ku Definicji Kultury”
 4. Hannah Arendt – „Kondycja Ludzka”
 5. Remy Brague – „Mądrość Świata”
 6. Św. Tomasz z Akwinu – „Traktat o Prawie” http://www.katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_13.pdf
 7. Wojciech Roszkowski – „Półwiecze. Historia Polityczna Świata po 1945 roku”
 8. Javier Hervada – „Wprowadzenie do Prawa Naturalnego”
 9. Henry Hazlitt – „Ekonomia w Jednej Lekcji”
 10. Ryszard Legutko – „Triumf człowieka pospolitego”
 11. John Maynard Keynes – „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”
 12. Debata: Happiness: Capitalism vs Marxism – Slavoj Žižek vs Jordan Peterson https://www.youtube.com/watch?v=pT1vutd4Gnk https://www.youtube.com/watch?v=ira6aHjbSBA
 13. Monteskiusz – „O Duchu Praw”
 14. Ks. Franciszek Longchamps de Bérier – wybór następujących tekstów: Autonomia prawa i moralność;   Podmiot prawa: między Rzymem a Jerozolimą; Finansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego; Prawo rzymskie jako wskaźnik otwartości środowiska prawniczego? Panorama głębokiej europejskiej prowincji intelektualnej; Prawo a moralność i polityka – na przykładzie zagadnień bioetycznych (Wszystkie publikacje dostępne na: https://www.researchgate.net/profile/Franciszek-Longchamps-De-Berier)
 15. John Henry Newman – „Idea Uniwersytetu”
 16. Arystoteles – „Etyka Nikomachejska” lub „Retoryka”
 17. Adam Smith – „Bogactwo Narodów”
 18. Lee Edwards – „Rewolucja Konserwatywna”
 19. Marek Tulliusz Cyceron – „Mowy”
 20. Alvaro Berrocal Sarnelli: Wykład: Emotions vs Feelings https://www.youtube.com/watch?v=OpAC_Vl0pvI&
 21. Dr Gregor Puppink: Degeneracja praw człowieka
 22. Feliks Koneczny – O wielości cywilizacji

Trwa II tura rekrutacji na Prawo w Collegium Intermarium – zapisy są możliwe na stronie internetowej https://collegiumintermarium.org/prawo-studia-stacjonarne/ 

Fot: wikicommons

//