Ruszyły zapisy na 40-sto godzinny kurs „Europa Klasyczna. Polityka – kultura – sztuka debaty” dla prawdziwych amatorów (miłośników) wiedzy. O klasyczności i klasycznym wymiarze Europy.

 

Cykl konwersatoriów pozwala zapoznać się z podstawami naszej kultury – z filozofią realistyczną, która tworzyła rozumienia świata i człowieka, z klasyczną koncepcją polityki i prawa, z klasycznym rozumieniem edukacji i sztuki. Uczestnicy studium nie tylko zetkną się bezpośrednio z tym skarbem naszej cywilizacji, jakim jest klasyczne wykształcenie, ale poznają jego istotę, będą rozważać, jaką rolę w kształceniu człowieka odgrywa znajomość greki i łaciny, jak doszło do wykształcenia się tej wielkiej instytucji naszej cywilizacji, jaką jest uniwersytet. Zobaczą też źródła powstania zjawiska multikulturalizmu, poznają jego konsekwencje. Nasi wykładowcy, wysokiej klasy specjaliści, cenieni nie tylko w naukowym świecie, w sposób przystępny, ale bez rezygnacji z akademickich rygorów, zaprezentują poszczególne przejawy klasyczności w wyżej wymienionych dziedzinach. Przedstawią też procesy, w których dochodziło do erozji kultury klasycznej, wskażą jej przyczyny i, wspólnie z naszymi słuchaczami, zastanowią się nad prognozami co do losu cywilizacji łacińskiej, poszukają odpowiedzi na pytanie, czy jest nadzieja na jej odbudowę.

 

Kurs Europa klasyczna

//