Zaznacz stronę

2 kwietnia 2022 roku minęło 25 lat od dnia uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Minione ćwierćwiecze było czasem dostatecznie długim, by poznać wszystkie jej zalety i wady oraz by móc dokonać oceny jej przydatności dla dalszego funkcjonowania Państwa Polskiego w zmieniających się dynamicznie okolicznościach.

Proponujemy, by pójść za wskazaniem naszych przodków, którzy na kartach Konstytucji Trzeciomajowej napisali: „Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawy Konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy”.

Podczas seminarium chcemy poprzez krótkie wystąpienia oraz dyskusję prelegentów zainspirować środowiska obywatelskie oraz przedstawicieli nauki do poddania ocenie fundamentów państwa położonych w Konstytucji 1997 roku.

Seminarium składa się z trzech paneli:

       I. Dobro wspólne jako naczelna wartość konstytucyjna.

Czym jest dobro wspólne? Czy dobro wspólne jest sumą pomyślności jednostek czy wartością wyższą? Jaka zachodzi relacja pomiędzy dobrem wspólnym, a zasadą demokratycznego państwa prawnego, porządkiem publicznym i moralnym? Czy dobro wspólne stanowi samoistną przesłankę ograniczenia praw i wolności obywatelskich?

       II. Podział władzy – ochrona praw i wolności, spory kompetencyjne, sprawność państwa.

Co jest istotą podziału władzy? Czy konstytucyjny system „checks and balances” zdał próbę czasu? Czy siła władzy wykonawczej w państwie prawa stanowi zagrożenie dla praw jednostek w epoce globalnych zagrożeń? Jakie są granice niezależności i rozliczalności wymiaru sprawiedliwości? Jak daleko sięga władza kształtowania prawa przez parlament?

       III. Przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka.

Jakie są źródła ludzkich praw i wolności? Czy katalog praw podstawowych powinien mieć szczególną rolę konstytucyjną? Jakie znaczenie ma prawo ponadpozytywne? Jakie znaczenie ma w tym kontekście chrześcijańska i europejska tożsamość konstytucyjna? Czym jest prawo naturalne?

Seminarium inauguruje cykl lokalnych debat poświęconych podstawowym zagadnieniom ustrojowym, prowadzonych pod wspólnym hasłem namysłu nad „wydoskonaleniem” konstytucyjnym, do którego zobowiązywała naród polityczny pierwsza ustawa rządowa Rzeczypospolitej.

Dlatego seminarium połączy panele akademickie z następującymi po nich dyskusjami panelistów i zgromadzonych przedstawicieli organizacji społecznych uczestniczących w  Narodowych Konsultacjach Konstytucyjnych, projekcie zainaugurowanym w związku z 25. rocznicą uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (www.fundamentypanstwa.pl).

Seminarium zaplanowane jest na 4 maja br. w godz. 11:00-17:00 i odbędzie się w siedzibie Collegium Intermarium przy ul. Bagatela 12 w Warszawie.

Wstępny program:

10:30 – 11:00           Rejestracja

11:00 – 11:30           Prezentacja Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych

11:30 – 13:00           Panel I i dyskusja

13:00 – 14:00           Przerwa obiadowa

14.00 – 15:30            Panel II i dyskusja

15:30 – 15:45           Przerwa kawowa

15:45 – 17:15           Panel III i dyskusja

17:15 – 17:30           Podsumowanie

Zapisz się na wydarzenie

Udział wezmą

adw. dr Krzysztof Wąsowski

adw. dr Krzysztof Wąsowski

Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, Collegium Intermarium

dr hab. Jan Majchrowski

dr hab. Jan Majchrowski

Politolog, Uniwersytet Warszawski

prof. Anna Łabno

prof. Anna Łabno

Konstytucjonalistka, Uniwersytet Śląski

adw. Jerzy Kwaśniewski

adw. Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu Ordo Iuris, przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium

dr Marcin Olszówka

dr Marcin Olszówka

Dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji, Collegium Intermarium

dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz

dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

dr Józef Zych

dr Józef Zych

Marszałek Sejmu II kadencji, Collegium Intermarium

dr Filip Ludwin

dr Filip Ludwin

Prorektor ds. kształcenia, dziekan wydziału prawa Collegium Intermarium

//