Zapraszamy chętnych na studia prawnicze do wzięcia udziału w drugim naborze! Przyjmowanie zgłoszeń trwa do końca września, z uwagi na dostępność miejsc lepiej jednak podjąć tę decyzję wcześniej.

Nabór na studia w I turze rekrutacji zakończył się 10 lipca 2022 roku. Uczestników tego naboru czekają już niedługo (18 lipca) rozmowy kwalifikacyjne, po których ogłoszona zostanie lista osób przyjętych. W przypadku drugiego naboru rozmowy kwalifikacyjne i decyzje o przyjęciu wydawane będą indywidualnie – nabór może się zakończyć w przypadku wyczerpania dostępnych miejsc na uczelni.

Prawo w Collegium Intermarium prowadzone jest w formule jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich. Studenci poza tradycyjnymi przedmiotami prawniczymi korzystają również z dodatkowych przedmiotów ekonomicznych oraz klasycznych (retoryka, erystyka, filozofia). Studia prawnicze nie mogą być wyłącznie studiami zawodowymi – tłumaczy dziekan wydziału prawa, dr Filip Ludwin w rozmowie z jedną ze stacji telewizyjnych: https://www.youtube.com/watch?v=zwoY9KUOJHw 

Niezależnie od rekrutacji na studia prawnicze, do połowy lipca rozpocznie się rekrutacja na kierunki podyplomowe – wśród planowanych do uruchomienia znajdują się m.in.:

  • Europa Klasyczna: Polityka – Kultura – Sztuka Debaty (II edycja)
  • Zarządzanie organizacjami pozarządowymi (II edycja)
  • Nowoczesne Metody Dowodowe
  • Etyka Cnót i Realnego Dobra w dobie ponowoczesności (III edycja)
  • Narzędzia zwalczania cyberprzestępczości
  • Wielkie Teksty Cywilizacji Łacińskiej. Lektura – Komentarz – Dialog (nowy kierunek)

 

Rekrutacja na studia prawnicze

//