Zaznacz stronę

Z radością informujemy, że od II semestru bieżącego roku akademickiego (od lutego 2022) Collegium Intermarium, uruchamia II edycję studiów podyplomowych pod nazwą „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesnej”, przygotowujące nauczycieli do nauczania etyki w szkołach.

Studia te, których pierwsza edycja jest realizowana przez nasza uczelnię od jesieni 2021 roku, od początku cieszyły się zainteresowaniem Teraz, po zakończeniu I semestru, wiemy też, że cieszą się ogromnym uznaniem słuchaczy. Zarówno program tych studiów, jak i wykładowcy, którzy go realizują przyczyniają się do nie tylko wysokiego poziomu zajęć, lecz także do pożądanej unikatowości wiedzy, która na tym kierunku jest przekazywana. Dzięki tym cechom zajęć prowadzonych w Collegium Intermarium przyszli nauczyciele etyki będą gotowi, by sprostać trudnym wyzwaniom wobec których stają w czasie swej codziennej pracy, będą bowiem dysponować rzetelną, ugruntowaną w łacińskim dziedzictwie kulturowym wiedzą.

Zapraszamy do studiowania na tym prestiżowym kierunku! W tej chwili dostępne są studia odpłatne. Być może studenci, dzięki dofinansowaniu MEiN, będą objęci stypendium pokrywającym w całości koszt studiów. W takim przypadku, o zakwalifikowaniu na studia bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na kierunek potrwa do 28 lutego 2022 roku, planowany termin I zjazdu to marzec 2022 roku. Zajęcia odbywać się będą w Warszawie w formie hybrydowej (stacjonarnie bądź online).

Oferowane studia są kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi przygotowującymi czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania etyki i są prowadzone zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890). Szczegółowe informacje o kierunku, w tym program zajęć i lista wykładowców znajduje się na stronie internetowej stronie internetowej kierunku

Wszelkich informacji udziela Biuro ds. studenckich:
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

//